Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2023 r. wpłynął raport oddziaływania na środowisko, że w dniu 29 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk". 2023-12-29 12:45
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2023 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak RB.6220.1.13.2023 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk" 2023-12-29 12:42
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez firmę "KONMET" Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali magazynowej namiotowej" planowanego do realizacji na działce nr 251/40 w obrębie geodezyjnym Włynkówko 2023-12-28 11:36
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 57/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 13 grudnia 2023 r. złożonego przez "KONMET" Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowej namiotowej" na działce nr 251/40 w miejscowości Włynkówko 2023-12-28 11:29
dokument Wójt Gminy Słupsk zgodnie z art 49 ustawy Kpa zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Pana Jarosława Kawka Pełnomocnika Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupsk" (od 01.01.2024 r. Gmina Redzikowo). 2023-12-15 11:19
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 56/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 3 lipca 2023 r. (uzupełnionego w dniach 27.07.2023 oraz 22.08.2023 r.) złożonego przez Pana Jarosława Kawka Pełnomocnika Gminy Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupsk" (od 01.01.2024 r. Gmina Redzikowo). 2023-12-15 11:16
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez SUN BIERKOWO Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Starzyńskiego 3, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Słupsk" 2023-12-14 12:24
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 55/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 31 października 2023 r. złożonego przez SUN BIERKOWO Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Słupsk" 2023-12-14 12:21
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm) o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą". 2023-11-28 10:52
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 54/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 6 października 2023 r. (uzupełnionego w dniu 27.10.2023 r.) złożonego przez EMMAROL Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uregulowanie stosunków wodnych poprzez przebudowę i odbudowę rowów melioracyjnych na dz. 115/11 w obrębie Płaszewko, gmina Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2023-11-08 14:45
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Pana Michała Zasadę Pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)" na terenie dwóch gmin tj. Gminy Słupsk i Gminy Ustka 2023-10-11 12:32
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 53/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 29 września 2023 r. złożonego przez Pana Michała Zasadę Pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk i Gminy Ustka. 2023-10-11 12:29
dokument Decyzja z dnia 29.09.2023 r. znak OS.6220.7.7.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowie hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo" wydanej na wniosek JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Bierkowo ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 52/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2023-09-29 12:24
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.7.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo", na wniosek firmy JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Bierkowie ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 52/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2023-09-29 12:21
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.7.7.2023 w dniu 29 września 2023 r. na wniosek firmy JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Bierkowo ul. Grodzka 147, 76 - 200 Słupsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo". 2023-09-29 12:17
dokument Decyzja z dnia 05.09.2023 r. znak OS.6220.8.7.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 7/39; 7/20; 7/69; 7/70; 7/83 obr. Redzikowo, gm. Słupsk" wydanej na wniosek BRANQ Sp. z o.o., Redzikowo ul. Przemysłowa 10, 76-200 Słupsk. 2023-09-05 07:21
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 września 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.8.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 7/39; 7/20; 7/69; 7/70; 7/83 obr. Redzikowo, gm. Słupsk", na wniosek BRANQ Sp. z o.o. z ul. Przemysłowa 10, Redzikowo 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 51/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search 2023-09-05 07:17
dokument Wójt Gminy Słupsk zgodnie z art 49 ustawy Kpa zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Pana Mariusza Chyła Pełnomocnika Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą" realizowanego na terenie Gminy Słupsk. 2023-08-30 13:45
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 50/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 3 lipca 2023 r. (uzupełnionego w dniach 27.07.2023 oraz 22.08.2023 r.) złożonego przez Pana Mariusza Chyła Pełnomocnika Gminy Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2023-08-30 12:59
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Inwestora - JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. k., Bierkowo ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo" zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. 2023-08-07 16:19
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak RB.6220.9.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Krępa - Słupsk zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 174/3, 174/10, 174/14 w miejscowości Krępa, na terenie gminy Słupsk". Decyzja została wpisana pod NR 49/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search 2023-08-02 07:59
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Krępa - Słupsk zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 174/3, 174/10, 174/14 w miejscowości Krępa, na terenie gminy Słupsk" 2023-08-02 07:57
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lipca 2023 roku znak OS.6220.34.9.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", wydana na wniosek firmy Ogrody Sp. z o.o. z siedzibą w Bierkowie 155, 76-200 Słupsk. 2023-07-20 12:09
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.34.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", na wniosek firmy Ogrody Sp. z o.o. z siedzibą w Bierkowie 155, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 48/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2023-07-20 11:53
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.34.9.2022 w dniu 20 lipca 2023 r. na wniosek firmy Ogrody Sp. z o.o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk". 2023-07-20 11:39
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 47/2023. 2023-07-14 16:35
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.4.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)", na wniosek MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 47/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2023-07-14 16:31
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.7.2023 w dniu 14 lipca 2023 r. na wniosek MARKOS Sp. z o.o., Głobino ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)". 2023-07-14 16:28
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 46/2023 2023-07-05 08:23
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.3.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk", na wniosek VESTDAVIT PRODUCTION Sp. z o.o. z ul. Przemysłowa 5, Redzikowo 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 46/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2023-07-05 08:40
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2023 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak RB.6220.1.11.2023 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk". Postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 39/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych. 2023-06-29 14:16
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 38/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 24 maja 2023 r. (data wpływu 30.05.2023 r.) złożonego przez pełnomocnika Pana Mariana Rozwarskiego w imieniu BRANQ Sp. z o.o., Redzikowo ul. Przemysłowa 10, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 7/39; 7/20; 7/69; 7/70; 7/83 obr. Redzikowo, gm. Słupsk" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2023-06-15 14:49
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 czerwca 2023 roku wydana została decyzja znak RB.6220.2.21.2022.AW o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8", decyzja została wpisana pod Nr 37/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych 2023-06-07 14:24
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" 2023-06-07 14:20
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RB.6220.2.21.2022.AW w dniu 7 czerwca 2023 r. na wniosek FRONTDEVELOPER.PL Usługi programistyczne Igor Springer, ul. Armii Krajowej 26/30, 84-300 Lębork, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" 2023-06-07 14:09
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wszczęciu na wniosek złożony przez firmę JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K., postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo". 2023-05-30 13:29
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 36/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 11 maja 2023 r. (data wpływu 11.05.2023 r.) złożonego przez JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K., Bierkowo ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2023-05-30 13:27
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Ogrody Sp. z o.o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk". 2023-05-23 07:40
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek MARKOS Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)". 2023-05-23 07:37
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2023 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak RB.6220.1.9.2023 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk" 2023-05-19 11:02
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 maja 2023 roku wydana została decyzja znak RB.6220.10.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zakładowej instalacji gazowej zasilanej ze zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ Sp. z o.o.", decyzja została wpisana w publicznie dostępnym wykazie danych pod Nr 33/2023. 2023-05-17 14:36
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RB.6220.10.9.2022 w dniu 17 maja 2023 r. na wniosek Pana ... z firmy WB-EKO Sp. z o.o., Pełnomocnika firmy Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ Sp. z o.o., Włynkówko 49B, 76-202 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zakładowej instalacji gazowej zasilanej ze zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ Sp. z o.o.", realizowanego na działce nr 251/50 obręb Włynkówko. 2023-05-17 14:34
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zakładowej instalacji gazowej zasilanej ze zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ Sp. z o.o.", realizowanego na działce nr 251/50 obręb Włynkówko 2023-05-17 14:31
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 maja 2023 roku wydana została decyzja znak RB.6220.7.12.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście" 2023-05-17 14:26
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RB.6220.7.12.2022 w dniu 17.05.2023 na wniosek ... z firmy "DUET" Pracownia Projektowa ul. Zofii Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów, Pełnomocnika Nadleśnictwa Ustka, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa drogi nr 179 ?Leśnictwo Wrzeście". 2023-05-17 14:24
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr kart 34/2023 2023-05-17 14:21
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 32/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 05 grudnia 2022 r. złożonego przez firmę EXPANSE Plus Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Krępa- Słupsk zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 174/3, 174/10, 174/14 w miejscowości Krępa, na terenie gminy Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2023-04-18 11:36
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez FRONTDEVELOPER.PL Usługi programistyczne Igor Springer, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie 2023-04-18 11:33
dokument Wójt gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Pana Janusza Szczepańskiego Pełnomocnika Nadleśnictwa Ustka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście". - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie 2023-04-17 15:49
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2023 roku wydana została decyzja znak RB.6220.8.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi nr 171 Leśnictwo Wrzeście" 2023-04-11 15:34
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 171 Leśnictwo Wrzeście", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 31/2023 2023-04-11 15:32
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Błaszkowskiego Pełnomocnika firmy Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zakładowej instalacji gazowej zasilanej ze zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ Sp. z o.o.". - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie 2023-04-07 11:09
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 30/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 07 lutego 2023 r. złożonego przez Farma Wiatrowa Dębnica Kaszubska Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2023-04-03 14:11
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wszczęciu na wniosek złożony przez firmę MARKOS Sp. z o.o. postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)". 2023-03-23 13:08
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 6 marca 2023 r. (data wpływu 07.03.2023 r.) złożonego przez MARKOS Sp. z o.o., Głobino ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2023-03-23 13:05
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 16/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 14 lutego 2023 r. (data wpływu 15.02.2023 r.) złożonego przez VESTDAVIT PRODUCTION Sp. z o.o., Redzikowo ul. Przemysłowa 5, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2023-03-14 08:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zakładowej instalacji gazowej zasilanej ze zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ Sp. z o.o." 2023-02-23 12:19
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 15/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładowej instalacji gazowej zasilanej ze zbiorników gazu płynnego wraz z infrastrukturą w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego ŁOSOŚ Sp. z o.o." 2023-02-23 12:17
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 14/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 16 grudnia 2022 r. (uzupełnionego w dniu 24.01.2023 r.) złożonego przez Ogrody Sp. z o.o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. 2023-02-20 17:10
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wszczęciu na wniosek złożony przez firmę Ogrody Sp. z o.o. postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk". 2023-02-20 17:03
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 7/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 171 Leśnictwo Wrzeście" 2023-02-01 14:36
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 6/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście" 2023-02-01 12:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi nr 179 Leśnictwo Wrzeście" 2023-02-01 12:09
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 4/2023. 2023-01-27 12:53
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.37.19.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" 2023-01-27 12:49
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 3/2023 2023-01-25 11:55
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.21.22.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" 2023-01-25 11:48
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 stycznia 2023 r. wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Instalacji fotowoltaicznej Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" 2023-01-18 14:32
dokument Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 stycznia 2023 roku wydał postanowienie znak RB.6220.2.13.2022.AW o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" na terenie Gminy Słupsk, postępowania prowadzonego na wniosek FRONTDEVELOPER.PL Usługi programistyczne Igor Springer. 2023-01-18 14:30
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18 stycznia 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.36.24.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasków i piasków ze żwirami "Bukówka" - Pole B"... 2023-01-18 14:05
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasków i piasków ze żwirami "Bukówka" - Pole B", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 2/2023 2023-01-18 14:03
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku odwołania z dnia 23 grudnia 2022 r, jednej ze stron postępowania od decyzji Wójta Gminy Słupsk o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.23.59.2018 z dnia 24 listopada 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk". 2023-01-02 15:56