Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Działka nr 115/16 położona w Głobinie, obręb Płaszewko Głobino - działka o powierzchni 1104 m kw. zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę przemysłu, rzemiosła i usług rzemieślniczych.

GG- 7222/ 4-4/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 10.01.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 10.01.2006 roku do 31.01.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 10.01.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 115/16 położonej w miejscowości Głobino, obręb Płaszewko, zapisanej w księdze wieczystej Nr 45628.

Lp.__Nr działki__Pow. działki w m2__Cena wywoławcza działki w zł__Wysokość wpłaty wadium w zł

1_____115/16__________1104_______________16.962,00____________________1 700,00

Działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę przemysłu, rzemiosła i usług rzemieślniczych.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Cena wywoławcza działki nie zawiera podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.

Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 26 lipca 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Działka położona jest na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową i kanalizacyjną. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien legitymować się:
- dowodem osobistym,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
- w przypadku osoby prawnej – posiadać wypis z właściwego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- posiadać dowód wpłaty wadium,
- posiadać dowód osobisty współmałżonka,
- znać Nr NIP,
- w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego- posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 2006 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:07