Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Krępa - działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Krępa- działki o powierzchniach od 848 m kw. do 1189 m kw.

GG-7222/11-3/2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 09.05.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 09.05.2006 roku do 03.06.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 13.05.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr 69373.

Lp.__Nr działki__Powierzchnia w m2__Cena wywoławcza w zł__Wysokość wadium w zł

1_____167/4__________988_______________24 700,00____________2 470,00
2_____167/5_________1000_______________25 000,00____________2 500,00
3_____167/6_________1000_______________25 000,00____________2 500,00
4_____167/7__________848_______________21 200,00____________2 120,00
5_____167/8__________866_______________21 650,00____________2 170,00
6_____167/1__________858_______________21 450,00____________2 150,00
W/w. działki położone są na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

7_____167/23________1015_______________25 375,00____________2 540,00
8_____167/24________1035_______________25 875,00____________2 590,00
9_____167/25________1035_______________25 875,00____________2 590,00
10____167/26________1035_______________25 875,00____________2 590,00
11____167/27________1035_______________25 875,00____________2 590,00
12____167/28________1022_______________25 550,00____________2 560,00
13____167/29________1041_______________26 025,00____________2 610,00
14____167/30________1036_______________25 900,00____________2 590,00
15____167/31________1035_______________25 875,00____________2 590,00
16____167/32________1035_______________25 875,00____________2 590,00
17____167/33________1035_______________25 875,00____________2 590,00
18____167/34________1022_______________25 550,00____________2 560,00
19____167/49________1061_______________26 525,00____________2 660,00
20____167/50________1035_______________25 875,00____________2 590,00
21____167/52________1035_______________25 875,00____________2 590,00
22____167/53________1035_______________25 875,00____________2 590,00
23____167/54________1189_______________29 725,00____________2 980,00

W/w. działki położone są na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nie dopuszcza się jednak zabudowy alternatywnej tj. wielorodzinnej.

Działki sprzedawane są na własność. Uzbrojone będą w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze wodne i kanalizacyjne.
O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.

Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę. Oferenci nie posiadający obywatelstwa polskiego powinni mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2006 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 6 września 2006 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Mapa lokalizacyjna w załączniku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:22