Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jezierzyce- nieruchomość nr 10/68. Jezierzyce działka o powierzchni 0,0025 ha, zabudowana budynkiem garazu o powierzchni uzytkowej 22,50 m kw.

GG-72241/ 37-1/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.06.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 16.06.2006 roku do 08.07.2006 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 17.06.2006 roku)Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jezierzyce, zapisanej w księdze wieczystej Nr 35569

Lp.__Nr dz.__Pow. w ha__Cena wywoławcza w zł.__W tym wartość garażu__Wysokość wadium w zł.

1____10/68____0,0025______5.402,00_______________3.725,00_____________550,00

Działka zabudowana jest budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 22,50 m2.
Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opłat podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.

Nieruchomość położona jest w kompleksie działek zabudowanych budynkami garażowymi.
Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości obiektu i zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Nieruchomość można oglądać w obecności pracownika ZGK w Słupsku z/s. w Jezierzycach w dniu 25 sierpnia w godz. od 9.00 do 10.00

Przetarg odbędzie się dnia 6 września o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:24