Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gać -działka nr 248/2. Gać działka o powierzchni 0,07 ha w cenie wywoławczej 5.528,00 złotych.

GG-72241/ 5-2/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 7.02.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 07.02.2006 roku do 28.02.2006 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 07.02.2006 roku)Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gać, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035568/2.

Lp. | Nr działki | Pow. w ha | Cena wywoławcza w zł | Wysokość wadium

1._____248/2_________0,07_________5.528,00______________560,00

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Działka jest przeznaczona do sprzedaży na własność.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki i podatku VAT. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.

Działka nr 248/2 w miejscowości Gać leży na terenie zabudowy siedliskowej. Ewentualne zagospodarowanie w/w działki powinno stanowić kontynuację istniejącego sposobu zainwestowania działek sąsiednich.

Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 17 października 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z opinią urbanistyczną dla działki 248/2 w miejscowości Gać jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 24 października o godz. 8.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:27