Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bydlino- działki pod budownictwo. Bydlino- działki położone przy drodze Słupsk-Ustka. Działka nr 2/3 o powierzchni 8066 m2, stanowiąca teren zabudowy usługowej z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej, działki o powierzchniach od 946 m2 do 1841 m2, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej

GG- 7222/ 1-7/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 06.01.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 06.01.2006 roku do 28.01.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 07.01.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Bydlino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3.

Lp. | Nr działki | Pow. działki w m2 | Cena wywoławcza w zł | Wysokość wadium w zł

1_______2/3__________8066_______________207 215,00_______________20 730,00

W/w działka stanowi teren zabudowy usługowej z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej (50 U/M)

2______2/21__________1668________________44 402,00________________4 450,00

W/w działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną (33U/MN).

3_______2/5__________1677________________40 785,00________________4 080,00
4_______2/6__________1841________________44 773,00________________4 480,00
5_______2/7__________1539________________37 429,00________________3 750,00
6_______2/8__________1662________________40 420,00________________4 050,00
7______2/10__________1302________________30 454,00________________3 050,00
8______2/11__________1239________________28 980,00________________2 900,00
9______2/12___________946________________22 127,00________________2 220,00
10_____2/13___________978________________22 875,00________________2 290,00
11_____2/28__________1430________________34 778,00________________3 480,00
12_____2/31__________1684________________40 955,00________________4 100,00
13_____2/33__________1132________________27 530,00________________2 760,00
14_____2/34__________1219________________29 646,00________________2 970,00
15_____2/35__________1207________________29 354,00________________2 940,00
16_____2/36__________1422________________34 583,00________________3 460,00
17_____2/38__________1538________________37 404,00________________3 750,00
18_____2/39__________1423________________33 284,00________________3 330,00
19_____2/40__________1691________________39 552,00________________3 960,00
20_____2/41__________1804________________42 196,00________________4 220,00
21_____2/42__________1611________________37 681,00________________3 770,00
22_____2/43__________1376________________32 185,00________________3 220,00
23_____2/44__________1138________________26 618,00________________2 670,00
24_____2/45__________1074________________25 121,00________________2 520,00
25_____2/46__________1560________________37 939,00________________3 800,00
26_____2/47__________1485________________36 115,00________________3 620,00
27_____2/48__________1776________________41 541,00________________4 160,00

W/w działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (32 MN, 41 MN, 42 MN, 43 MN, 44 MN, 45 MN)

Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.
Działki sprzedawane są na własność. Uzbrojone będą w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonanie do działki przyłączy wodnego i kanalizacyjnego.
Na wniosek Gminy Słupsk wykonane będą przyłącza energetyczne do działek ujętych w niniejszym ogłoszeniu oznaczonych nr 2/3, 2/21, 2/5, 2/10, 2/28, 2/31. Koszt przyłącza o mocy 14 kW wynosi 2.152,08 złotych.
O przyłącze energetyczne do pozostałych działek należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci dla Gminy cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i koszt przyłącza (odpowiednio do działki) oraz pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.
Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę z podaniem numeru.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 13 października 2006 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00 lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2006 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:28