Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Krępa - działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Krępa - działki o powierzchniach od 848 m kw. do 1189 m kw.

GG- 7222/ 11-4/ 2006
Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 09.05.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 09.05.2006 roku do 03.06.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 13.05.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr 69373.

Lp. | Nr działki | Pow. działki w m2 | Cena wywoławcza w zł | Wysokość wadium

1______167/4_________988_________________24 700,00______________2 470,00
2______167/5________1000_________________25 000,00______________2 500,00
3______167/6________1000_________________25 000,00______________2 500,00
4______167/7_________848_________________21 200,00______________2 120,00
5_____167/12_________858_________________21 450,00______________2 150,00

W/w. działki położone są na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6_____167/23________1015_________________25 375,00______________2 540,00
7_____167/24________1035_________________25 875,00______________2 590,00
8_____167/26________1035_________________25 875,00______________2 590,00
9_____167/27________1035_________________25 875,00______________2 590,00
10____167/28________1022_________________25 550,00______________2 560,00
11____167/29________1041_________________26 025,00______________2 610,00
12____167/30________1036_________________25 900,00______________2 590,00
13____167/31________1035_________________25 875,00______________2 590,00
14____167/32________1035_________________25 875,00______________2 590,00
15____167/33________1035_________________25 875,00______________2 590,00
16____167/34________1022_________________25 550,00______________2 560,00
17____167/49________1061_________________26 525,00______________2 660,00
18____167/50________1035_________________25 875,00______________2 590,00
19____167/52________1035_________________25 875,00______________2 590,00
20____167/53________1035_________________25 875,00______________2 590,00
21____167/54________1189_________________29 725,00______________2 980,00

W/w. działki położone są na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na którym nie dopuszcza się jednak przewidzianej w obowiązującym planie zabudowy alternatywnej tj. wielorodzinnej.
Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

Działki sprzedawane są na własność. Uzbrojone będą w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze wodne i kanalizacyjne.
Nabywca ponosi opłatę dodatkową tylko za przyłącze energetyczne.

Na wniosek Gminy Słupsk wykonane będą przyłącza energetyczne do działek ujętych w niniejszym ogłoszeniu oznaczonych nr 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/12, 167/23, 167/29, 167/30, 167/31, 167/32, 167/33, 167/34, 167/49, 167/50, 167/52, 167/53, 167/54.
Koszt przyłącza o mocy 14 kW wynosi 2.152,08 złotych.
O przyłącze energetyczne do pozostałych działek należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci dla Gminy cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i koszt przyłącza energetycznego oraz pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.
Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę. Oferenci nie posiadający obywatelstwa polskiego powinni mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 13 października 2006 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00 lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2006 roku o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:32