Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Głobino- działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Głobino- działki o powierzchniach od 1003 m kw. do 1819 m kw.

GG- 7222/ 12-4/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 09.05.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 09.05.2006 roku do 03.06.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 13.05.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Głobino, zapisanych w księdze wieczystej Nr 80368.

Lp. | Nr działki | Pow. działki w m2 | Cena wywoławcza w zł | Wysokość wadium
1____156/5________1437______________28 740,00______________2 880,00
2____156/6________1551______________31 020,00______________3 110,00
3____156/7________1819______________36 380,00______________3 640,00
4____156/9________1026______________20 520,00______________2 060,00
5____156/10_______1529______________30 580,00______________3 060,00
6____156/22_______1003______________20 060,00______________2 010,00
7____156/23_______1034______________20 680,00______________2 070,00
8____156/27_______1290______________25 800,00______________2 580,00
9____156/29_______1417______________28 340,00______________2 840,00
10___156/34_______1231______________24 620,00______________2 470,00

W/w. działki położone są na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na którym nie dopuszcza się zabudowy alternatywnej tj. wielorodzinnej.
Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

Działki sprzedawane są na własność. Uzbrojone będą w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze wodne i kanalizacyjne.
O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.
Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę. Oferenci nie posiadający obywatelstwa polskiego powinni mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 13 października 2006 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00 lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Na działce nr 156/27 w Głobinie wzdłuż granicy z działką 156/26 przebiegać będzie kabel energetyczny. Z uwagi na to działka będzie obciążona służebnością dla Zakładu Energetycznego polegającą na dostępie do kabla energetycznego. Pozostałe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2006 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:35