Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bierkowo działka nr 123. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność, zabudowana jest wielofunkcyjnym budynkiem parterowym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 260,76 m2. Powierzchnia piwnic wynosi 96,90 m2.

GG-7222/ 69-1/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 05.10.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 05.10.2006 roku do 07.11.2006 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 17.10.2006 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bierkowo, zapisanej w księdze wieczystej Nr 35454.

Lp.-Nr działki-Pow. działki w ha-Cena wywoławcza w zł.-W tym wartość budynku w zł.-Wysokość wadium

1. -- 123 --------- 0,0791 --------- 138.000,00 ----------- 122.135,00 --------------- 13.800,00

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność, zabudowana jest wielofunkcyjnym budynkiem parterowym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 260,76 m2. Powierzchnia piwnic wynosi 96,90 m2.
Preferowaną funkcją poddasza jest funkcja mieszkalna.
Preferowaną funkcją parteru jest szeroko pojęta funkcja usługowa, taka jak: handel, gastronomia, usługi turystyczne, usługi edukacyjno-wychowawcze, kultura lub drobne nieuciążliwe rzemiosło.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opłat podatku VAT.

Akt notarialny na przeniesienie własności nieruchomości może być zawarty tylko w przypadku potwierdzenia przez tut. Urząd wpłat ceny nabycia nieruchomości na konto Gminy Słupsk (lub w kasie Urzędu) w dniu poprzedzającym wyznaczony termin aktu. Nabywcy nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego płacą do Urzędu Gminy podatek VAT, ponoszą koszty opłat notarialnych, opłat za wypisy i opłat sądowych.
Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 14 grudnia 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości obiektu i zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada.

Do czasu przeniesienia aktem notarialnym własności nieruchomości nr 123 w Bierkowie użytkowany obecnie lokal mieszkalny w tym budynku zostanie opuszczony.
W dziale III i IV księgi wieczystej nr 35454 prowadzonej dla tej nieruchomości nie ma wpisów.
Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Nieruchomość można oglądać w obecności pracownika ZGK w Słupsku z/s. w Jezierzycach w dniu 8 grudnia 2006 roku w godz. od 9.00 do 10.00

Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:39