Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Siemianice -działki nr 307/102, 307/110, 307/114 .. Działki położone w Siemianicach przy ulicy Wiśniowej i Migdałowej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

GG-7222/ 80-1/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 17.11.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 17.11.2006 roku do 11.12.2006 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 20.11.2006 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Siemianice, zapisanych w księdze wieczystej Nr 46986.

Lp.--Nr działki--Pow. działki w ha---Cena wywoławcza działki w zł---Wadium-w złotych
1.---307/102-----0,0878-----------------35 120,00-----------------------3.520,00
2.---307/110-----0,0751-----------------30 040,00-----------------------3.010,00
3.---307/114-----0,1255-----------------50 200,00-----------------------5.120,00

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Ceny wywoławcze nie zawierają podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki wraz z podatkiem VAT. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych, za wypisy aktu i koszty opłat sądowych.

Działki będą uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonanie do działki przyłącza wodnego i kanalizacyjnego. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego.
Skrajem działki nr 307/102 w Siemianicach przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Działka nr 307/110 ma kształt trójkąta i może być zabudowana budynkiem o wymiarach 10m x12m tj. ok. 120 m2. Może być kupiona wraz z działką nr 307/114 gdyż bezpośrednio do niej przylega lub można starać się o wykup działki nr 307/122 z „Pomorsko-Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka” Spółki z o.o. w Strzekęcinie. Wówczas będzie miała regularny kształt prostokąta o pow. 1474 m2
Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy działek można zapoaznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium i spełnienie warunku ograniczenia.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 stycznia 2007 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z opinią urbanistyczną dla działek jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Słupsk.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2007 roku o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:57