Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVIII/172/2004 19.11.2004 w sprawie podatku od posiadania psów.


Uchwała Nr XVIII / 172 / 2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 19 listopada 2004 roku

w sprawie podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zm., Dz. U. Nr 200 poz. 1683; z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039; Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966; z 2004r. Nr 92 poz. 880i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291/ Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. /Monitor Polski Nr 46, poz. 794 z dnia 8 listopada 2004/

RADA GMINY SŁUPSK

uchwala, co następuje:

§ 1.

Podatek wynosi 51,91 rocznie - od każdego psa podlegającego opodatkowaniu.

§ 2.

Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca lub w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa.

§ 3.

Zwalnia się z podatku od posiadania psów, posiadanie psów w celu pilnowania gospodarstwa domowego, przez osoby w wieku od 18 do 65 lat na stałe zameldowane na terenie Gminy Słupsk.

§ 4.

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

Obowiązek inkasenta powierza się przewodniczącym rad sołeckich i osiedlowych.

Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Słupsk.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 11:24