Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVIII/174/2004 19.11.2004 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Słupsk Przedszkola Publicznego.


Uchwała Nr XVIII/174/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 19 listopada 2004 roku

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Słupsk Przedszkola Publicznego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z zmianami: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Dz.U. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt. 1 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty tekst jednolity z 1996 r. Dz.U 67 poz. poz.329 ze zmianami: z 1996 roku Dz.U. Nr 106 poz. 496; z 1997 roku Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943; z 1998 roku Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 120 poz.1268 i Nr 122 poz. 1320; z 2001 roku Nr 111 poz. 1194 i Nr 144 poz. 1615; z 2002 roku Nr 41 poz. 362, nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683; z 2003 roku Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304 i Nr 203 poz. 1966; z 2004 roku Nr 99 poz. 1001, Nr 145 poz. 1532, Nr 162 poz. 1690 i Nr 173 poz. 1808),)

RADA GMINY SŁUPSK

Uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala wysokość opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Słupsk Przedszkola Publicznego na kwotę 120 zł miesięcznie (słownie: sto dwadzieścia złotych).

§ 2

Opłata, o której mowa w § 1 dotyczy przypadków, gdy Przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Słupsk.

§ 6

Z dniem 31.12.2004 roku traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXV/229/2001 z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 11:25