Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVIII/175/2004 19.11.2004 w sprawie opłaty administracyjnej.


Uchwała Nr XVIII/175/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 19 listopada 2004 roku

w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z zmianami: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Dz.U. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203), art.18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 roku Dz.U. Nr 200, poz. 1683; z 2003 roku Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966; z 2004 roku Nr 92 poz. 880 i 884 , Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291),

Rada Gminy Słupsk

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się opłaty administracyjne za następujące czynności urzędowe:

  1. Wydanie wypisu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk - 15 zł - za jedną działkę.

  2. Wydanie wyrysu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk - 150 zł - za jeden wyrys formatu A-4.

§ 2

Opłata administracyjna pobierana jest w gotówce w kasie Urzędu Gminy Słupsk bądź przelewem na rachunek bankowy przed dokonaniem czynności urzędowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXV/227/2001 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie opłaty administracyjnej.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 11:25