Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVIII/176/2004 19.11.2004 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.


UCHWAŁA Nr XVIII/176/2004

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 19 listopada 2004 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm, Dz.U Nr 200, poz. 1683; z 2003 roku Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966; z 2004 roku Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 1993r. nr 94, poz. 431, z 1994r. nr 1 poz.3 i z 1996r. nr 91, poz. 409, z 1997r. nr 43, poz. 272, nr 137, poz.926, z 1998r. nr 108, poz. 681, z 2001r. nr 81, poz. 875, z 2003r. nr 200, poz. 1680, art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682, Nr 216 poz. 1826)

Rada Gminy Słupsk

Uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do

uchwały.

2. Ustala się wzór informacji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do

uchwały.

3. Ustala się wzór danych o nieruchomościach stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

4. Ustala się wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

5. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

6. Ustala się wzór informacji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

7. Ustala się wzór danych o nieruchomościach rolnych stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

8. Ustala się wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

9. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

10. Ustala się wzór informacji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

11. Ustala się wzór danych o nieruchomościach leśnych stanowiący załącznik nr 11 do

uchwały.

12. Ustala się wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym stanowiący

załącznik nr 12 do uchwały.

§ 2

Tracą moc Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr II/18/2002 z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, Nr X/81/2003r. z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 11:25