Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro -cząstkowe remonty nawierzchni dróg asfaltowych ZGK / 5 / AJ / 2006

Zakład Gospodarki Komunalnej w Słupsku z/s w Jezierzycach,
Jezierzyce, 76 – 200 Słupsk,
tel. 059/ 847 39 22, 811 25 75, fax. 847 22 10
ogłasza:
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro na roboty budowlane
w zakresie cząstkowych remontów ubytków nawierzchni dróg asfaltowych – wbudowanie masy asfaltowej (45233142 - 6, 45233220 - 7, wg CPV ).

1.Przedmiot przetargu:
Roboty budowlane – cząstkowe remonty ubytków nawierzchni dróg asfaltowych ( uzupełnienie dziur i wyrw masą asfaltową ) znajdujących się na terenie objętym granicami administracyjnymi wiejskiej Gminy Słupsk –
szczegółowy wykaz dróg na załączniku nr 1 do SIWZ.
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania: w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1
w cenie 20,00 zł brutto/egzemplarz.
3.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełniać wymogi ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych: art 22 ust 1, art 24 ust 1 i 2 oraz złożyć ofertę zgodną z SIWZ.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych.
5.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dyrektor Zakładu inż. Bernard Rybak lub Specjalista d/s Technicznych mgr inż. Adam Jaśkiewicz.
6.Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego ( pok. Nr 1 ) - upływa dnia 30.03.2006r. o godz 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2006r. o godz 11.00.
7.Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert.
8.Termin wykonywania robót – umowa: od 07.04.2006r. - 31.12.2007r.
9.Kryteria oceny ofert – jednostkowa cena brutto 100%.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:25