Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Roboty ziemno - instalacyjne z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego ZGK / 6 / AJ / 2006

Zakład Gospodarki Komunalnej w Słupsku z/s w Jezierzycach,
Jezierzyce, 76 – 200 Słupsk,
tel. 059/ 847 39 24, 811 25 75, fax. 847 22 10
ogłasza:
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 Euro na roboty budowlane
w zakresie budowy wodociągu do doprowadzania wody łączącego miejscowości Lubuczewo i Karżcino - obejmujące wykonanie 2175,30 mb sieci wodociągowej PE PN 10 dn 100 z materiałów Zamawiającego wraz z inwentaryzacją powykonawczą wykonanej sieci.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełniać wymogi ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych: art 22 ust 1,
art 24 ust 1 i 2 oraz pozostałe zawarte w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 w cenie 20,00 zł brutto/ egzemplarz.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień jest: Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej Waldemar Zacharzewski
( 0-59 8112575, 8473924 ).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem
''Sieć wodociągowa Karżcino. Nie otwierać przed 19.04.2006, godz. 11.00 ''
w siedzibie Zamawiającego ( pok. nr 1 ) w terminie do dnia 19.04.2006r.
do godz 1045.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2006r. o godz 1100 .
Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Termin wykonywania roboty ( umowa ) - od 27.04.2006r. do 30.06.2006r.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert:

1.Cena brutto roboty - 100%.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:29