Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs o wartości pon. 60 000 euro. Nr sprawy IG-341/18/06. Wykonanie architektonicznej koncepcji programowo – przestrzennej budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno – rehabilitacyjnym.

IG-341/18/06 Słupsk 14.04.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA KONKURS

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„na wykonanie architektonicznej koncepcji programowo – przestrzennej budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno – rehabilitacyjnym (CPV- 74223000-8)”

1. Regulamin Konkursu (RK) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie architektonicznej koncepcji programowo – przestrzennej budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno – rehabilitacyjnym.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Termin składania prac konkursowych: do 24 maja 2006r.
5. O udział w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy:
1)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania architektonicznych koncepcji
programowo - przestrzennych oraz dokumentacji projektowych tj. wykonali w okresie trzech
ostatnich lat licząc od daty ogłoszenia niniejszego konkursu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden projekt budowlano - architektoniczny
dot. budowy pływalni oraz kompleksów basenów (aquaparki), który został przyjęty do realizacji lub
został zrealizowany.
2)dysponują osobami z pełnymi uprawnieniami projektowymi bez ograniczeń wraz przynależnością tych
osób do właściwych izb zawodowych,
3) są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności.
4) nie podlegają wykluczeniu w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Uczestnikami konkursu są: p. Jacek Filiczkowski - tel. 0(59) 842-
84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
7. Kryterium oceny ofert:
1) walory architektoniczno- przestrzenne - 15 %,
2) proponowane rozwiązania funkcjonalno - użytkowe - 30 %,
3) proponowane rozwiązania techniczno - technologiczne - 20 %,
4) efekty ekonomiczne – 20%,
5) koszt wykonania kompletnej dokumentacji z uzgodnieniami - 15 %.
8. Wnioski o dopuszczenie udziału w konkursie należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin
składania wniosków upływa dnia: 27 kwietnia 2006r. o godz. 13.00.

WSTĘPNA KWALIFIKACJA WNIOSKÓW:

http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=72&grp=3ea701fb90a47685f44765626967f579&ver=1#tu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:30