Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXV/260/2005 06.09.2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z tytułu nabycia na raty nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk.


UCHWAŁA NR XXV/260/2005

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 06 września 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z tytułu nabycia na raty nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759)

Rada Gminy Słupsk

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

  1. Zaciąga się zobowiązanie długoterminowe w kwocie 249.406 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześć złotych) z tytułu nabycia na raty nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk o ogólnej powierzchni 39.905 m2 i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 156/4.

  2. Spłata zobowiązań nastąpi w trzech ratach tj. w roku 2005 - 77.000 zł, w roku 2006 - 86.203 zł i w roku 2007 - 86.203 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-03-2008 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2008 15:57