Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro. KZ-341/17/08. Dostawa i montaż 8 kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Gać – Gmina Słupsk.

Słupsk 18.04.2008r.

KZ-341/17-2/08

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 8 kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Gać – Gmina Słupsk. Znak sprawy – KZ-341/17/08.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy, złożonej przez:

„KONSTRUKCJE” Sp. z o.o.,
ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów
za cenę: 182 878,00 zł (brutto).

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (100 %), zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 17 SIWZ oraz wzorem:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ----------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %
Cena ofertowa badanej oferty

Wyniki streszczenia oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty - 1.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o., ul. Dębowa 2, 09-402 Płock.
Cena oferty: 185 196,00 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA: 98,80 %.
Razem punktacja: 98,80 %.

Nr oferty - 2.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Przedsiębiorstwo Produkcji Kontenerów Budowlanych „KONTENER” Sp. z o.o., ul. Kostrogaj 8, 09-400 Płock.
Cena oferty: 238 632,00 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA: 76,70 %.
Razem punktacja: 76,70 %.

Nr oferty - 3.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Konsorcjum:
1.„MK” Kontenery, Produkcja i Wynajem Kontenerów, Biała 29, 09-411 Biała (partner).
2. Naftoremont Serwis Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 42, 09-911 Płock (Lider).
Cena oferty:244 702,72 zł (brutto).
WYKONAWCA WYKLUCZONY – OFERTA ODRZUCONA.

Nr oferty - 4.
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: „KONSTRUKCJE” Sp. z o.o., ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów.
Cena oferty: 182 878,00 zł (brutto).
Liczba pkt w kryterium CENA: 100 %.
Razem punktacja: 100 %.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (dział IV).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 20:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 20:19