Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pow. 60 000 euro. Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Swołowo – Gać – Redęcin - Krzemienica. Gk-341/27/04.

Słupsk 03.01.2005r. GK-341/27-9/04

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY I ODRZUCENIU OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Swołowo – Gać – Redęcin – Krzemienica”. Znak sprawy GK-341/27/04.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19; poz. 177, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych „CESTA”, ul. Portowa 21, 76-200 Słupsk, oferującej cenę w wysokości: 2 892 298,58 zł (brutto).

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 89 ust. 2 ustawy, zawiadamia o odrzuceniu następujących ofert w przedmiotowym przetargu wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym podjęcia niniejszej czynności:

1)Oferta nr 1 złożona przez „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” z Kartuz – podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy jako sprzeczna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), bowiem Wykonawca zmienił obmiar w formularzu ofertowym (cenowym) zawartym w ofercie w stosunku do formularza ofertowego ostatecznie wymaganego i przekazanego w związku z modyfikacją SIWZ w pozycji: kanalizacja – m. Redęcin – długość przewodu tłocznego TPP1 od PP1 do PR3 - powinno być 840m, a jest 810m, co dowodzi, iż cena oferty została przedstawiona sprzecznie z postanowieniami SIWZ,

2)Oferta nr 2 złożona przez „MEL-KAN” z Grudziądza – podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy jako sprzeczna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), bowiem Wykonawca zmienił obmiar w formularzu ofertowym (cenowym) zawartym w ofercie w stosunku do formularza ofertowego ostatecznie wymaganego i przekazanego w związku z modyfikacją SIWZ w pozycji: kanalizacja – m. Redęcin – długość przewodu tłocznego TPP1 od PP1 do PR3 - powinno być 840m, a jest 810m, co dowodzi, iż cena oferty została przedstawiona sprzecznie z postanowieniami SIWZ,

3)Oferta nr 3 złożona przez „HYDROGEOBUDOWA” ze Sławna – podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy w związku z wykluczeniem ww. wykonawcy z przetargu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

4)Oferta nr 5 złożona przez „SKIBIŃSKI” z Sierakowic – podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy jako sprzeczna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), bowiem Wykonawca zmienił obmiar w formularzu ofertowym (cenowym) zawartym w ofercie w stosunku do formularza ofertowego ostatecznie wymaganego i przekazanego w związku z modyfikacją SIWZ w pozycji: kanalizacja – m. Redęcin – długość przewodu tłocznego TPP1 od PP1 do PR3 - powinno być 840m, a jest 810m, co dowodzi, iż cena oferty została przedstawiona sprzecznie z postanowieniami SIWZ,

5)Oferta nr 8 złożona przez „INFRABUD” z Koszalina - podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy jako sprzeczna z treścią SIWZ, bowiem Wykonawca przedstawił cenę sprzecznie SIWZ – brak w ofercie wymaganego formularza ofertowego (cenowego).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 21:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 21:32