Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro usługa dot. wykonywania wycen nieruchomości na rzecz Gminy Słupsk w 2005r

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY i UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego usługi wykonywania wycen nieruchomości na rzecz Gminy Słupsk w 2005r. Znak sprawy - GA-341/39/04.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19; poz. 177, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o odrzuceniu oferty w przedmiotowym przetargu wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym podjęcia niniejszej czynności.

Oferta nr 1 złożona przez Firmę „EKSPERT 5” ze Słupska – podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy jako sprzeczna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), bowiem Wykonawca nie dopełnił obowiązku podpisania wszystkich stron oferty tj. - str. 1 i 2. Obowiązek ten nakłada pkt. 13.4 SIWZ. Ponadto w ofercie brak jest referencji potwierdzających należyte wykonanie robót. Potwierdzenie ich jedynie podpisami i pieczęcią na wykazie (zał. 3 do SIWZ) jest niezgodne z zaleceniami podanymi w SIWZ.

W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 93 ust. 3 ustawy, Zamawiający zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu niniejszego postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 21:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 21:33