Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro usługa wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk w 2005r

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY i UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego usługi wykonywania wycen nieruchomości na rzecz Gminy Słupsk w 2005r. Znak sprawy - GA-341/38/04.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19; poz. 177, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o odrzuceniu oferty w przedmiotowym przetargu wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym podjęcia niniejszej czynności.

Oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum w składzie firm:
1)Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, Tomasz Pogorzelski, ul. Szymanowskiego 13/17, 76-200 Słupsk,
2)Przedsiębiorstwo Geodezyjne „KARTOMAP” Sp. Z o.o., ul. Armii Krajowej 38, 76-200 Słupsk,
3)Usługi Geodezyjne „ROMMARIO” S.C., ul. Mostnika 13/25, 76-200 Słupsk,
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy jako niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, bowiem Wykonawca nie dopełnił obowiązku wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania podmiotu występującego wspólnie. Obowiązek ten wynika z art. 23 ust. 2 ustawy oraz z zapisu SIWZ w pkt. 8.3. Natomiast dołączona do oferty umowa Konsorcjum, w której znajdują się zapisy o wyznaczeniu Lidera (pełnomocnika), nie reguluje jednoznacznie tej kwestii (opinia prawna w załączeniu).
Ponadto oferta posiada sprzeczności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), bowiem Wykonawca nie dopełnił obowiązku podpisania wszystkich stron oferty. Obowiązek ten nakłada pkt. 13.4 SIWZ.

W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 93 ust. 3 ustawy, Zamawiający zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu niniejszego postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 21:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 21:35