Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa ulicy Bocznej w Siemianicach GTBS-341/25/05-01

Słupsk 21.09.2005r.

GTBS-341/25/05-01

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY i WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Bocznej w Siemianicach.”

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19; poz. 177, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o odrzuceniu oferty w przedmiotowym przetargu wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym podjęcia niniejszej czynności.
Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 76-200 Słupsk, oraz oferta nr 3 złożona przez Drogi i Mosty Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy jako niezgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy nr 2 i 3 nie uwzględnili w ofercie zmiany przedmiaru robót zgodnie z pismem z dnia 19.08.2005 roku, wysłanym w dniu 22.08.2005 roku co w konsekwencji wpłynęło na nieprawidłowe obliczenie wartości robót będących przedmiotem niniejszego postępowania. Powyższego błędu w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nie można traktować jako oczywistą omyłkę rachunkową i nie można poprawić zgodnie z art. 88 u p.z.p.

Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

NCC ROADS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 7
50-125 Wrocław,
za cenę:
239.008,64 zł (brutto).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 21:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 21:51