Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. kwot okreslonych w art. 11 ust. 8. GOPS - 2/ZP/2007. Usługa dot. przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku w latach 2008 - 2010r.

Słupsk 15.01.2008r.

GOPS /ZP/2/2008

WSZYSCY WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę dot. przygotowania i dowiezienia gorącego posiłku uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku w latach 2008 -2010r. znak sprawy GOPS ZP/ 1/2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Słupsku reprezentowany przez Kierownika Ośrodka , jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia o wyborze oferty, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 pkt 1) ustawy, złożonej przez:

PUH BARKO S.C. Grzegorz Żywiecki
& Marek Żywiecki ul Grottgera 10 A, 76-200 Słupsk

za cenę: 247.950 zł (brutto).

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (100 %), zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 13 SIWZ oraz wzorem:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ----------------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %
Cena ofertowa badanej oferty

Wyniki streszczenia oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty - 1
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: PUH BARKO S.C Grzegorz Zywiecki & Marek Zywiecki,
Ul Grottgera 10 A, 76-200 Słupsk
Liczba pkt w kryterium CENA: 100%
Razem - 100%

Nr oferty - 2
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Firma Handlowa Mariola Krajewska,
ul. A Struga 4, 76-200 Słupsk
Liczba pkt w kryterium CENA: 85,29 %
Razem - 85,29 %

Nr oferty - 3
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: J@kubek – Beata Hołowienko ,
ul. Główna 63, 76-200 Słupsk
Liczba pkt w kryterium CENA: 81,01 %
Razem - 81,01 %

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (dział IV).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 22:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 22:40