Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pow. 206 000 euro do 5 150 000 euro. KZ-341/01/08. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino – Gmina Słupsk.

Słupsk 05.02.2008r.

KZ-341/01-02/08

WSZYSCY WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino – Gmina Słupsk. Znak sprawy – KZ-341/01/08.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia o wyborze oferty, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 pkt 1) ustawy, złożonej przez:

Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlano – Wytwórcza,
ul. Przemysłowa 20A, 76-200 Słupsk
za cenę: 909 885,74 zł (brutto).

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (100 %), zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 17 SIWZ oraz wzorem:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= -------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %
Cena ofertowa badanej oferty

Wyniki streszczenia oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty - 1,

Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlano – Wytwórcza, ul. Przemysłowa 20A, 76-200 Słupsk,

Liczba pkt w kryterium CENA: 100 %,

Razem: 100 %.

Nr oferty - 2,

Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Zakład Ogólnobudowlany S.C. - J. D. Pruszek, ul. Gdyńska 165, 76-200 Słupsk,

Liczba pkt w kryterium CENA: 85,39 %,

Razem: 85,39 %.

Nr oferty - 3,

Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Knitter, ul. Nad Śluzami 26/26, 76-200 Słupsk

Liczba pkt w kryterium CENA: 96,56 %.

Razem: 96,56 %.

Nr oferty - 4,
Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę: "PREGRES” S.C. - Janusz Czernichowski, Janusz Wasiak,
ul. Słoneczna 15c, 76-200 Słupsk

Liczba pkt w kryterium CENA: 84,21 %,

Razem: 84,21 %.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (dział IV).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 22:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 22:41