Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 206 000 euro. KZ-341/09/08. Ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008 - 2011.

Słupsk 27.02.2008r.

KZ-341/09-03/08

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk w latach 2008 – 2011. Znak sprawy – KZ-341/09/08.

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia o wyborze oferty, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 pkt 1) ustawy, złożonej przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.
Oddział Gdańsk,
ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk

za cenę: 111 237,00 zł.

Wybrana oferta (nr 2) uzyskała największą ilość punktów – 89,60 - zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. 19 SIWZ:

1) Kryterium CENA – 60 pkt.,
2) kryterium KLAUZULE – 29,60 pkt.

Pozostałe złożone oferty oraz streszczenia ich oceny i porównania złożonych ofert zostały określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego zawiadomienia.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (dział IV).

Załącznikami do niniejszego pisma są:
1)Punktacja za cenę (kryterium A) – zał. nr 1.
2)Punktacja za zaakceptowane klauzule dodatkowe (kryterium B) – zał. nr 2.
3)Łączna ilość punktów – zał. nr 3.

Powyższe załączniki dostępne są poniższym adresem (należy skopiować poniższy link i wkleić w przeglądarkę internetową - plik jest w formacie PDF - wymagany jest program Acrobat Reader):

http://slupsk.ug.gov.pl/test/zampubl/ubezpieczenie/obliczenia.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 22:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 22:43