Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOstawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych ZAPYTANIE O CENę ZNAK SPRAWY 3/AJ/2008

Jezierzyce, dn. 29.02.2008r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o. informuje, że dokonał wyboru Wykonawcy, którego oferta okazała się najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboru oferty podanymi w SIWZ, na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie
z przedmiotem zapytania o cenę z dnia 19.02.2008r.

Wynikiem prac komisji przetargowej dokonano:

I. Oceny i porównania złożonych ofert:

W postępowaniu spośród pięciu zaproszeń złożono trzy oferty: Hurtownia “Budżel” Słupsk,
PHU “Dukat” Słupsk , ZUH “Insaco” Słupsk
Żaden z Wykonawców nie podlegał wykluczeniu z postępowania
Jedna oferta została odrzucona i nie podlegała ocenie – oferta PHU “ DUKAT “ Słupsk – na podstawie art . 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2006r. Nr 164, poz 1163 ze zm.) - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. Wyboru Wykonawcy zgodnie z SIWZ – oferty najkorzystniejszej która otrzymała
najwyższy bilans punktowy oceny zgodnie z kryterium : CENA – 100 % , tj:

Oferta wybrana: Hurtownia Materiałów Budowlanych i Ogólnoprzemysłowych “ BUDŻEL ”,
76 – 200 Słupsk, ul. Bałtycka 10a – ocena; 89,05 pkt.

Ocena dla oferty ZUH “INSACO “ - 76,04 pkt.

Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy
w terminie nie krótszym niż siedem dni od dnia powzięcia wiadomości o jego wyborze, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Podpisanie umowy zaplanowane zostało na dzień 14.03.2008r. w siedzibie Zamawiającego na godzinę 11.00.
W przypadku wpłynięcia protestu w ustawowym terminie, data zawarcia umowy zostanie przesunięta do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu o czym Zamawiający poinformuje stronę na piśmie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 22:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 22:43