Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 206 000 euro. GTBS-341/02/08. Wykonanie remontu elewacji budynku GTBS w miejscowości Jezierzyce - Gmina Słupsk.

Słupsk 10.04.2008r.

GTBS-341/02-1/08

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji budynku GTBS w miejscowości Jezierzyce - Gmina Słupsk. Znak sprawy – GTBS-341/02/08.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Słupsku reprezentowane przez Prezesa Zarządu, jako Zamawiający w niniejszym przetargu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r; Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy, złożonej przez:

Zakład Remontowo – Budowlany,
Zbigniew Knitter
ul. Nad Śluzami 26/26, 76-200 Słupsk
za cenę: 165 680,30 zł (brutto).

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (100 %), zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 17 SIWZ oraz wzorem:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %
Cena ofertowa badanej oferty

Wyniki streszczenia oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty - 1.

Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę - Zakład Remontowo - Budowlany, Z. Knitter, ul. Nad Śluzami 26/26, 76-200 Słupsk

Cena oferty (wybrany przez Zamawiającego wariant nr I) - 165 680,30 zł (brutto).

Liczba pkt w kryterium CENA - 100 %.

Razem punktacja - 100 %.

W postępowaniu złożona została jedna oferta

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (dział IV).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-04-2008 22:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 22:46