Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXVII/280/2005 09.12.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok.


Uchwała Nr XXVII/280/2005

Rady Gminy w Słupsku

z dnia 09 grudnia 2005 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203)

RADA GMINY W SŁUPSKU

uchwala, co następuje :

* 1

  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.296.121 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

  2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 753.336, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

  3. Zmniejsza się przychody ogółem budżetu o kwotę 492.785 w tym :

  1. zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 992.785 zł,

  2. zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000 zł.

  1. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 50.000 zł z tytułu pożyczki dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy.

§ 2

Budżet gminy Słupsk na rok 2005 po zmianach wynosi:

1.

Dochody

33.023.819 zł

2.

Wydatki

w tym:

wydatki inwestycyjne

35.886.034 zł

12.409.000

3.

Przychody

w tym z tytułu:

3.568.715 zł

a) pożyczek i kredytów

2.670.000 zł

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

898.715

4.

Rozchody budżetu

w tym z tytułu:

a) spłaty pożyczek

b) udzielonych pożyczek

706.500 zł

616.500 zł

90.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupsk.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 11-03-2008 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2008 10:20