Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXVII/281/2005 09.12.2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.


UCHWAŁA NR XXVII/281/2005

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 09 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami: 2003 rok :Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703),

RADA GMINY SŁUPSK

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

  2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1 na dzień 30 maja 2006.

  3. Ustala się plan finansowy wydatków objętych wykazem, o którym mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Słupsk

Nr XXVII/281/2005

z dnia 09.12.2005 roku.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2005.

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy Słupsk na rok 2005 z przeznaczeniem na :

  1. Modernizację drogi we Wrześciu - 35.000 zł

  2. Modernizację drogi w Rogawicy - 54.000 zł

  3. Przebudowę ulicy Miejskiej w Siemianicach - dodatkowy zakres- 58.286 zł,

  4. Przebudowę ulicy Bocznej w Siemianicsach - 209.622 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogółem kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 wynosi 356.908 zł.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zgodnie z art. 130 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego. Na realizację tych wydatków w roku następnym przeznacza się środki, które są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Projekt uchwały dotyczy wydatków na modernizacje dróg we Wrześciu i w Rogawicy na których wykonanie ze względu na fakt przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy ( na pierwsze ogłoszenie o przetargu nie wpłynęła żadna oferta, na drugie ceny ofert przewyższały wartości kosztorysowe i zawierały błędy, stąd przetarg unieważniono) umowę podpisano dopiero w grudniu. Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne istnieje duże prawdopodobieństwo, że roboty zostaną zakończone w przyszłym roku.

Podobna sytuacja wystąpiła na ulicy Miejskiej i Bocznej w Siemianicach, gdzie ze względu na warunki atmosferyczne wykonawca może nie zakończyć robót do końca roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 11-03-2008 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2008 10:20