Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXVII/285/2005 09.12.2005 w sprawie zwiększenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


UCHWAŁA NR XXVII/285/2005

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 09 grudnia 2005 r.

w sprawie zwiększenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

RADA GMINY SŁUPSK

uchwala, co następuje :

§ 1

  1. Postanawia się zwiększyć o kwotę 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) pożyczkę długoterminową zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie inwestycji pn.” Czysta Kraina w Kratę dzięki nowoczesnej infrastrukturze ochrony Środowiska” .

  2. Po zwiększeniu, o którym mowa w ust.1 całkowita kwota pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.” Czysta Kraina w Kratę dzięki nowoczesnej infrastrukturze ochrony Środowiska” wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 2

Zabezpieczeniem umowy o pożyczkę ustala się - własny weksel in blanco.

§ 3

Spłata pożyczki będzie następować w latach 2006 - 2011 z dochodów własnych Gminy.

§ 4

Do podpisania umowy o pożyczkę upoważnia się Wójta Gminy Mariusza Chmiela przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barbary Dykier.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XXVI/272/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zwiększenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 11-03-2008 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2008 10:50