Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 13/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wykonania prac termomodernizacyjnych w Jezierzycach 2008-05-20 18:20
dokument 12/2008 dotycząca zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XIV/121/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-05-20 18:17
dokument 11/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i studentom. 2008-05-20 18:17
dokument 10/2008 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu ,,Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia 2008-05-20 18:16
dokument 9/2008 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2008-05-20 18:15
dokument 8/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 2008-05-20 18:14
dokument 7/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-05-20 18:13
dokument 6/2008 w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej 2008-05-20 18:12
dokument 5/2008 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 lokalami socjalnymi, położonego w miejscowości Strzelino, Gmina Słupsk" 2008-05-20 18:11
dokument 4/2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo 2008-05-20 18:09
dokument 3/2008 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krępa, gm. Słupsk 2008-05-20 18:09
dokument 2/2008 zmieniająca Uchwałę nr IX/75/2003 z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko 2008-05-20 18:08
dokument 1/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko, gm. Słupsk 2008-05-20 18:07