Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 272/2009 30.12.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 128/1 położonej we Włynkówku. 2010-01-06 14:07
dokument 271/2009 30 12 2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2010-01-05 10:07
dokument 270/2009 28.12.2009 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-12-29 11:18
dokument 269/2009 28.12.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-12-29 11:17
dokument 268/2009 22.12.2009 w sprawie przedłużenia terminu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: inspektor ds. realizacji inwestycji. 2009-12-24 08:34
dokument 267/2009 22.12.2009 w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu nr 255/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko młodszy referent ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Słupsk 2009-12-24 08:33
dokument 266/2009 22.12.2009 w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu nr 256/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: młodszy referent ds. ochrony środowiska. 2009-12-24 08:32
dokument 265/2009 21.12.2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 243/2009 Wójta Gminy Słupsk z dnia 23.11.2009 roku dot. wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 182/1, położonej w miejscowości Gałęzinowo stanowiącej gminny zasób nieruchomości gminy Słupsk. 2009-12-22 12:19
dokument 264/2009 21.12.2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2009-12-22 08:29
dokument 263/2009 17.12.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-12-22 08:16
dokument 262/2009 16.12.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości powstałych z podziału działek Nr 167/160 oraz z dz. 167/156 położonych w Krępie Słupskiej. 2009-12-21 08:33
dokument 261/2009 16.12.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 24/27 położonej w Bydlinie. 2009-12-21 08:30
dokument 260/2009 11.12.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 608/2 położonej w Siemianicach. 2009-12-15 10:16
dokument 259/2009 11.12.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok 2009-12-15 10:14
dokument 258/2009 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: inspektor ds. realizacji inwestycji. 2009-12-11 09:35
dokument 257/2009 04.12.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-12-14 09:55
dokument 256/2009 04.12.2009 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: młodszy referent ds. ochrony środowiska. 2009-12-05 20:26
dokument 255/2009 04.12.2009 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko młodszy referent ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Słupsk 2009-12-05 20:23
dokument 254/2009 02.12.2009 w sprawie zmiany treści § 2 zarządzenia nr 90/2008 z dnia 05.06.2008 r. 2009-12-14 09:54
dokument 253/2009 01.12.2009 w sprawie nieopłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek Nr 5/15 i 5/17, położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo. 2009-12-15 10:13
dokument 252/2009 01.12.2009 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: młodszy referent ds. dróg. 2009-12-02 14:29
dokument 251/2009 01.12.2009 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: inspektor ds. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej w tym sieci wodno-kanalizacyjnych 2009-12-02 14:27
dokument 250/2009 30.11.2009 dotyczące uchylenia zarządzenia Nr 9/2009 Wójta Gminy Słupsk z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54/4 położonej w Głobinie, uchylenia wykazu nr GN.72241-16/2009 oraz w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 54/6,54/7, położonych w Głobinie. 2009-12-15 10:11
dokument 249/2009 30.11.2009 w sprawie zmiany treści § 2 Zarządzenia Nr 8/2009 Wójta Gminy Słupsk z dnia 23 stycznia 2009 roku oraz w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonych jako dz. nr 54/3 w miejscowości Głobino stanowiących gminny zasób nieruchomości gminy Słupsk. 2009-12-15 09:59
dokument 248/2009 30.11.2009 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-12-14 09:51
dokument 247/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-12-14 09:49
dokument 246/2009 27.11.2009 w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Słupsk przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Słupsk Nr 67/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 roku. 2009-12-01 08:49
dokument 245/2009 24.11.2009 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-11-26 15:07
dokument 244/2009 24.11.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-11-26 15:06
dokument 243/2009 23.11.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 182/1 położonej w miejscowości Gałęzinowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-11-25 09:49
dokument 242/2009 23.11.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 23/1 położonej w obrębie Lubuczewo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-11-25 09:48
dokument 241/2009 18.11.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 85/3 położonej w Bydlinie. 2009-11-19 11:02
dokument 240/2009 17.11.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 7/33 położonej w Redzikowie. 2009-11-19 11:00
dokument 239/2009 17.11.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 11/66 położonej w Jezierzycach. 2009-11-18 08:31
dokument 238/2009 13.11.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-11-16 13:40
dokument 237/2009 12.11.2009 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Słupsk na rok 2010 2009-11-18 11:30
dokument 236/2009 10.11.2009 w sprawie zminay planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-11-16 12:55
dokument 235/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok 2009-11-16 12:54
dokument 234/2009 04.11.2009 w sprawie trybu wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska pracy w jednostce budżetowej Straży Gminnej Gminy Słupsk. 2009-11-16 12:53
dokument 233/2009 4.11.2009 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2009-11-06 14:07
dokument 234/2009 4.11.2009 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na wolne stanowiska pracy w jednostce budżetowej Straży Gminnej Gminy Słupsk. 2009-11-06 10:59
dokument 217/2009 8.10.2009 w sprawie wprowadzenia "Księgi procedur audytu wewnętrznego" w Urzędzie Gminy w Słupsku. 2011-02-14 09:28
dokument 232/2009 3.11.2009 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom. 2009-11-06 10:18
dokument 231/2009 30.10.2009 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-11-02 14:21
dokument 230/2009 30.10.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-11-02 14:19
dokument 229/2009 23.10.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-11-02 08:23
dokument 228/2009 23.10.2009 w sprawie powołania i pracy Komisji Stypendialnej 2009-10-28 10:02
dokument 227/2009 23.10.2009 w sprawie przyznania stypendium studentom I roku. 2009-10-28 10:01
dokument 226/2009 21.10.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości nw. działek, Nr 169, Nr 171, Nr 173, Nr 174, Nr 175, Nr 178, Nr 182, Nr 183, Nr 211, Nr 200, Nr 210, Nr 188, Nr 195, Nr 203 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelino. 2009-10-28 10:00
dokument 225/2009 21.10.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 121/47, położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko 2009-10-28 09:57
dokument 224/2009 21.10.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 254 i Nr 255, położonych w obrębie geodezyjnym Gać. 2009-10-28 09:55
dokument 223/2009 21.10.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 556 i Nr 550, położonych w obrębie geodezyjnym Bierkowo. 2009-10-28 09:54
dokument 222/2009 16.10.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 147/3 położonej w miejscowości Karzcino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-10-22 08:46
dokument 221/2009 16.10.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-10-22 08:44
dokument 220/2009 15.10.2009 w sprawie przygotowania gminy do zapobiegania i zwalczania skutków ekstremalnych warunków zimowych. 2009-10-22 08:43
dokument 219/2009 12.10.2009 w sprawie uchylenia wykazu Nr GN-722/53/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w związku z aktualizacją ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 111 w miejscowości Strzelino stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2009-10-22 08:03
dokument 218/2009 12.10.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok 2009-10-22 08:00
dokument 216/2009 08.10.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 7/33 położonej w Redzikowie. 2009-10-12 13:24
dokument 215/2009 08.10.2009 w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Wójta Gminy Słupsk Nr 146/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk 2009-10-12 13:22
dokument 214/2009 06.10.2009 w sprawie uchylenia aneksów do wykazów na sprzedaż nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2009-10-08 14:33
dokument 213/2009 6.10.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie: prowadzenia rejestru skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Słupsk. 2009-10-06 13:17
dokument 212/2009 22.09.2009 w sprawie udziału wyznaczonych sił i środków w treningu wojewódzkim systemu wykrywania i alarmowania w dniu 24 września 2009 roku. 2009-10-06 13:06
dokument 211/2009 30.09.2009 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-10-06 09:22
dokument 210/2009 1.10.2009 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko Główny Księgowy jednostki budżetowej Straży Gminnej Gminy Słupsk. 2009-10-05 09:09
dokument 209/2009 1.10.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 304/2 położonej w Siemianicach. 2009-10-05 09:07
dokument 208/2009 30.09.2009 w sprawie zmian Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupsku 2009-10-05 09:01
dokument 207/2009 30.09.2009 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupsku 2009-10-05 09:52
dokument 206/2009 30.09.2009 w sprawie organizacji, przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i ćwiczenia pokazowego dla Przewodniczących Rad Sołeckich i Osiedlowych u działem Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Słupsk i wydzielonych jednostek PSP. 2009-10-02 09:02
dokument 205/2009 29.09.2009 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Słupsk 2009-10-02 09:03
dokument 204/2009 29.09.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupska na 2009 rok. 2009-10-02 08:55
dokument 203/2009 28.09.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 7/5 położonej w miejscowości Gać wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-09-29 14:11
dokument 202/2009 28.09.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 7/7, 7/13, 7/48 położonych w miejscowości Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-09-29 14:09
dokument 201/2009 28.09.2009 w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 68/2 w miejscowości Krzemienica stanowiącej gminny zasób nieruchomości gminy Słupsk. 2009-09-29 14:07
dokument 200/2009 24.09.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 158/38 położonej w Wiklinie. 2009-09-29 14:05
dokument 199/2009 24.09.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-09-25 11:23
dokument 198/2009 10.09.2009 r. w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 234/3 w miejscowości Gać stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2009-09-14 13:17
dokument 197/2009 10.09.209 r. w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 86/3 położonej w Krępa. 2009-09-14 13:14
dokument 196/2009 10.09.209 r. w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 117/1 położonej w Karzcinie. 2009-09-14 13:11
dokument 195/2009 10.09.209 r. w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2/149, 2/158, 2/165 położonych w Bydlinie. 2009-09-14 13:12
dokument 194/2009 10.09.209 r. w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 182/2 położonej w Gałęzinowie. 2009-09-14 13:08
dokument 193/2009 10.09.209 r. w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 91/6 położonej w Gałęzinowie. 2009-09-14 13:06
dokument 192/2009 10.09.2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-09-14 13:04
dokument 191/2009 10.09.2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-09-14 12:58
dokument 190/2009 07.09.2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-09-10 08:51
dokument 189/2009 07.09.2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-09-10 08:48
dokument 188/2009 07.09.2009r. w sprawie założeń polityki społeczno- gospodarczej na 2010 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Słupsk na 2010 rok. 2009-09-09 07:49
dokument 187/2009 04.09.2009 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jezierzyce SHR w celu wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej. 2009-09-07 09:24
dokument 186/2009 31.08.2009 w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Słupsk przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Słupsk Nr 67/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 roku. 2009-09-01 09:53
dokument 185/2009 31.08.2009 w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Słupsk przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Słupsk Nr 91/2009 z dnia 08.05.2009 roku. 2009-09-01 09:50
dokument 184/2009 26.08.2009 w sprawie ustalenia zasad dowozu uczniów do gminnych placówek oświatowych. 2009-09-01 09:48
dokument 183/2009 24.08.2009 w sprawie aktualizacji ceny i zmiany trybu zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 279 położonej w miejscowości Kępno, obręb Wrzeście-Kępno stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2009-09-01 09:44
dokument 182/2009 24.08.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 359/2 położonej w Kępnie obręb geodezyjny Wrzeście -Kępno. 2009-09-01 09:42
dokument 181/2009 24.08.2009 w sprawie zmiany treści § 2 Zarządzenia Nr 140/2008 Wójta Gminy Słupsk z dnia 05 września 2008 roku oraz w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonych jako dz. nr 24/24 i nr 24/25 w miejscowości Bydlino stanowiących gminny zasób nieruchomości gminy Słupsk. 2009-09-01 09:39
dokument 180/2009 24.08.2009 w sprawie ustalenia regulaminu programu pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Słupsk". 2009-08-27 13:16
dokument 179/2009 24.08.2009 w sprawie ustalenia regulaminu pragramu pn. "Kolektor Słoneczny w Gminie Słupsk". 2009-08-27 13:14
dokument 178/2009 20.08.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 51/2 położonej w Lubuczewie. 2009-08-27 13:13
dokument 177/2009 20.08.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-09-07 13:48
dokument 176/2009 18.08.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 29 położonej w Karzcinie. 2009-08-27 13:10
dokument 175/2009 18.08.2009 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupsku. 2009-08-27 13:08
dokument 174/2009 17.08.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu działki Nr 126 położonej w obrębie Bydlino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-08-27 13:07
dokument 173/2009 17.08.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 110 położoną we Włynkowie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-08-27 13:05
dokument 172/2009 17.08.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działkę Nr 184/6 położoną w Siemianicach wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-08-27 13:03
dokument 171/2009 17.08.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu działki Nr 244 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-08-27 13:01
dokument 170/2009 17.08.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu działki Nr 337 położonej w obrębie Bierkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-08-27 12:57
dokument 169/2009 17.08.2009 168/2009 17.08.2009 dotyczącego uchylenia zarządzenia nr 30/2009 Wójta Gminy Słupsk z dnia 18.02.2009 w części dotyczącej wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 337, położonej w Bierkowie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-08-27 12:55
dokument 168/2009 17.08.2009 dotyczącego uchylenia zarządzenia nr 83/2009 Wójta Gminy Słupsk z dnia 30.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu ustnego działki Nr 39/5, położonej w Bruskowie Małym wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-08-27 12:53
dokument 167/2009 17.08.2009 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupsk oraz informacji o realizacji planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 roku. 2009-08-27 12:50
dokument 166/2009 11.08.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 r. 2009-09-07 13:47
dokument 165/2009 07.08.2009 w sprawie wskazania przedstawicieli Gminy Słupsk do prac w komisji ds. podziału majątku straży gminnej w Kobylnicy. 2009-08-27 12:38
dokument 164/2009 06.08.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-09-07 13:47
dokument 163/2009 04.08.2009 w sprawie wprowadzenia ?karty audytu wewnętrznego? w Urzędzie Gminy w Słupsku 2009-08-06 10:32
dokument 162 /2009 4.08.2009 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko Komendanta Straży Gminnej Gminy Słupsk 2009-08-05 15:15
dokument 161/2009 30.07.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok 2009-08-05 15:11
dokument 160/2009 27.07.2009 w sprawie przeprowadzenia oceny przydatności, wybrakowania likwidacji sprzętu i materiałów do prowadzenia prac ratowniczo-gaśniczych i obrony cywilnej, który jest w posiadaniu zakładów pracy i OSP na terenie gminy. 2009-07-29 11:38
dokument 159/2009 24.07.2009 dotyczące uchylenia zarządzenia Nr 117/2008 Wójta Gminy Słupsk z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148 położonej w Warblewie oraz w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 148/1 nr 148/2009 położonych w Warblewie. 2009-07-27 11:48
dokument 158/2009 24.07.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-07-27 11:43
dokument 157/2009 20.07.2009 w sprawie procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Słupsku. 2009-07-20 13:49
dokument 156/2009 20.07.2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Słupsk. 2009-07-20 13:47
dokument 155/2009 20.07.2009 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy w Słupsku. 2009-07-21 09:13
dokument 154/2009 13.07.2009 w sprawie zmiany trybu zbycia dz. nr 636 w Siemianicach i sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 638 położonej w Siemianicach. 2009-07-14 09:10
dokument 153/2009 13.07.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 31/1 i nr 31/2 położonych w Krępie. 2009-07-14 09:08
dokument 152/2009 13.07.2009 w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej i zmiany trybu zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 307/113 położonej w miejscowości Siemianice, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2009-07-14 09:06
dokument 151/2009 10.07.2009 dotyczące uchylenia zarządzenia Nr 8/2008 Wójta Gminy Słupsk z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/2 położonej w Warblewie, uchylenia wykazu nr GN.72241-111/2007 oraz w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działki nr 84/3, 84/4, 84/5 położonych w Warblewie. 2009-07-13 11:01
dokument 150/2009 9.07.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 90/3, położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce. 2009-07-13 09:22
dokument 149/2009 9.07.2009 w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Słupsk i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. 2009-07-13 09:20
dokument 148/2009 7.07.2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2009-07-13 09:18
dokument 147/2009 6.07.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-07-13 09:16
dokument 146/2009 30.06.2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk. 2009-07-13 09:15
dokument 145/2009 26.06.2009 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk na czas realizacji projektu pn. ?Program aktywizacji społeczno zawodowej mieszkańców gminy Słupsk- Noweperspektywy? ? programu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Słupsk . 2009-06-26 11:13
dokument 144/2009 24.06.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-06-26 11:10
dokument 143/2009 17.06.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działkę Nr 76/1 położoną w Gałęzinowie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-06-18 11:52
dokument 142/2009 17.06.2009 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i ppoż w Urzędzie Gminy w Słupsku. 2009-06-17 11:03
dokument 141/2009 16.06.2009 w sprawie ustalenia procedury rekrutacji pracowników. 2009-06-17 11:01
dokument 140/2009 16.06.2009 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-06-18 08:15
dokument 139/2009 16.06.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-06-18 08:14
dokument 138/2009 16.06.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 29/6 położonej w Grąsinie. 2009-06-16 11:35
dokument 137/2009 16.06.2009 w sprawie udziału wyznaczonych sił i środków w treningu rejonowym systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania w dniu 25 czerwca 2009 r. 2009-06-16 11:17
dokument 136/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 244/9 położonej w Głobinie. 2009-06-16 11:10
dokument 135/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 240/5 położonej w Głobinie. 2009-06-16 11:10
dokument 134/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 242/3 położonej w Głobinie. 2009-06-16 11:09
dokument 133/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 247/2 położonej w Głobinie. 2009-06-16 11:08
dokument 132/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 239/34 położonej w Głobinie. 2009-06-16 11:07
dokument 131/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 242/5 położonej w Głobinie. 2009-06-16 11:06
dokument 130/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 78/5 położonej we Włynkówku. 2009-06-16 10:59
dokument 129/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 78/7 położonej we Włynkówku. 2009-06-16 10:58
dokument 128/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 82/4 położonej we Włynkówku. 2009-06-16 10:56
dokument 127/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 80/5 położonej we Włynkówku. 2009-06-16 10:56
dokument 126/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 81/3 położonej we Włynkówku. 2009-06-16 10:55
dokument 125/2009 10.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 80/3 położonej we Włynkówku. 2009-06-16 10:47
dokument 124/2009 09.06.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 279 położonej w Kępnie, obręb Wrzeście-Kępno. 2009-06-16 10:45
dokument 123/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 243/10 położonej w Głobinie. 2009-06-15 11:08
dokument 122/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 243/6 położonej w Głobinie. 2009-06-15 11:08
dokument 121/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 243/8 położonej w Głobinie. 2009-06-15 11:06
dokument 120/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek Nr 233/1 i 240/3 położonych w Głobinie. 2009-06-09 14:48
dokument 119/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 244/5 położonej w Głobinie. 2009-06-09 14:47
dokument 118/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 244/7 położonej w Głobinie. 2009-06-09 14:46
dokument 117/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziałów w działce Nr 243/12 położonej w Głobinie. 2009-06-09 14:43
dokument 116/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 232/5 położonej w Głobinie. 2009-06-09 14:42
dokument 115/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 234/1 położonej w Głobinie 2009-06-09 14:41
dokument 114/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 236/1 położonej w Głobinie. 2009-06-09 14:40
dokument 113/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 237/1 położonej w Głobinie. 2009-06-09 14:40
dokument 112/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek Nr 239/30 i 239/24 położonych w Głobinie. 2009-06-09 14:38
dokument 111/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek Nr 239/22 i 239/28 położonych w Głobinie. 2009-06-09 14:37
dokument 110/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek Nr 239/26 i 239/32 położonych w Głobinie. 2009-06-09 14:37
dokument 109/2009 08.06.2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziałów w działce Nr 235/1 położonej w Głobinie. 2009-06-09 14:35
dokument 108/2009 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu część działki Nr 156/13 położonej w obrębie Płaszewko wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-06-09 12:47
dokument 107/2009 05.06.2009 w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 167/37, 167/38, 167/44, 167/45, 167/47, 167/82 w miejscowości Krępa stanowiących gminny zasób nieruchomości gminy Słupsk. 2009-06-05 14:19
dokument 106/2009 03.06.2009 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu " Piękna wieś 2009". 2009-06-04 09:01
dokument 105/2009 03.06.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej cześć działki Nr 54/14 położoną w Wieszynie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-06-04 08:59
dokument 104/2009 01.06.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek Nr 100/15, 100/41, 249, 251, położonych w obrębie geodezyjnym Redęcin. 2009-06-04 08:57
dokument 103/2009 01.06.2009 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-06-04 08:52
dokument 102/2009 01.06.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-06-04 08:51
dokument 101/2009 26.05.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działkę Nr 100/39 położoną w Redęcinie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-05-28 12:13
dokument 100/2009 19.05.2009 w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 94/2009 Wójta Gminy Słupsk z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupsk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. 2009-05-20 11:02
dokument 99/2009 18.05.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Slupsk na 2009 rok. 2009-05-20 11:01
dokument 98/2009 15.05.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 57/7 położonej w Swołowie. 2009-05-18 14:58
dokument 97/2009 14.05.2009 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-05-14 13:51
dokument 96/2009 14.05.2009 w sprawie dokonania zmain w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-05-14 13:50
dokument 95/2009 12.05.2009 dotyczące uchylenia zarządzenia nr 213/2007 Wójta Gminy Słupsk z dnia 09 listopada 2007 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 12/3, o pow. 1,3254 ha, położonej w miejscowości Lubuczewo w celu realizacji zadań własnych Gminy. 2009-05-14 13:48
dokument 94/2009 12.05.2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Słupsk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. 2009-05-13 14:51
dokument 93/2009 13.05.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działki nr 304/4 i nr 304/5 położonych w Siemianicach. 2009-05-13 14:50
dokument 92/2009 12.05.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38 położonej w Stanięcinie. 2009-05-13 14:48
dokument 91/2009 08.05.2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Słupsk. 2013-05-14 13:59
dokument 90/2009 05.05.2009 w sprawie ustalenia określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Słupsk 2009-05-08 13:45
dokument 89/2009 06.05.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 167/158 położonej w Krępie. 2009-05-08 11:27
dokument 88/2009 04.05.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 14 położonej w Karzcinie. 2009-05-08 11:25
dokument 87/2009 04.05.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-05-05 09:26
dokument 86/2009 30.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezpreztargowej działkę Nr 40/3 położoną w Stanięcinie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-05-05 09:22
dokument 85/2009 30.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezpreztargowej działki Nr 88/4 położonej w miejscowości Bruskowo Małe wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-05-05 09:18
dokument 84/2009 30.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu ustnego działki Nr 39/9 położonej w obrębie Bruskowo Małe wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-05-05 09:17
dokument 83/2009 30.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu ustnego działki Nr 39/5 położonej w obrębie Bruskowo Małe wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-05-05 09:16
dokument 82/2009 30.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu ustnego działki Nr 39/7 położonej w obrębie Bruskowo Małe wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-05-05 09:15
dokument 81/2009 21.04.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-04-21 12:09
dokument 80/2009 21.04.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-04-21 12:08
dokument 79/2009 21.04.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-04-21 12:07
dokument 78/2009 21.04.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-04-21 12:07
dokument 77/2009 21.04.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-04-21 12:06
dokument 76/2009 21.04.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-04-21 12:05
dokument 75/2009 21.04.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-04-21 12:04
dokument 74/2009 21.04.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-04-21 12:04
dokument 73/2009 21.04.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-04-21 12:03
dokument 72/2009 20.04.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 163/5 położonej w Krzemienicy. 2009-04-21 12:02
dokument 71/2009 15.04.2009 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok. 2009-04-16 14:15
dokument 70/2009 15.04.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-04-16 14:13
dokument 69/2009 10.04.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów powiatu słupskiego do gminnego zasobu nieruchomości działek Nr 41/1 i Nr 149/2, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno przeznaczonych na cele budownictwa socjalnego i komunalnego. 2009-04-15 10:38
dokument 68/2009 10.04.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 158/34 i nr 158/36 położonych w Wiklinie. 2009-04-15 10:35
dokument 67/2009 06.04.2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Słupsku. 2010-01-14 09:04
dokument 66/2009 06.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 19/3 położonej w miejscowości Gać wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-04-07 13:47
dokument 65/2009 06.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 242/14 położoną w miejscowości Wiklino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-04-07 13:45
dokument 64/2009 06.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 122 położoną w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-04-07 13:44
dokument 63/2009 06.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki nr 19/1 położoną w miejscowości Gać wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-04-07 13:43
dokument 62/2009 06.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki nr 117 położoną w Karzcinie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-04-07 13:41
dokument 61/2009 06.04.2009 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki nr 306/1 położoną w miejscowości Siemianice wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-04-07 13:36
dokument 60/2009 06.04.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 39/1 położonej w Stanięcinie. 2009-04-07 10:58
dokument 59/2009 03.04.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Gdyni do gminnego zasobu nieruchomości działek Nr 360/12, Nr 360/10 i Nr 359/8, położonych w obrębie Redzikowo. 2009-04-07 10:56
dokument 58/2009 01.04.2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 21/14 położonej we Włynkówku 2009-04-07 10:53
dokument 57/2009 01.04.2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 21/8 położonej we Włynkówku. 2009-04-07 10:51
dokument 56/2009 31.03.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-04-07 10:49
dokument 55/2009 31.03.2009 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. 2009-04-07 10:39
dokument 54/2009 30.03.2009 w sprawie przygotowania sił i środków do zwalczania pożarów, skutków klęsk żywiołowych i innych możliwych miejscowych zagrożeń w okresie wiosenno-letnim. 2009-04-07 10:38
dokument 53/2009 30.03.2009 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom oraz studentom I roku. 2009-04-07 10:36
dokument 52/2009 26.03.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-03-27 11:33
dokument 51/2009 26.03.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-03-27 11:32
dokument 50/2009 25.03.2009r. w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk pomieszczenia w budynku nr 1 przy ulicy Ogrodowej w Jezierzycach przeznaczonego do adaptacji na lokal mieszkalny. 2009-03-27 11:31
dokument 49/2009 25.03.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-03-27 11:29
dokument 48/2009 24.03.2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Slupsk w formie przetargu. 2009-03-25 13:44
dokument 47/2009 17.03.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-03-25 13:41
dokument 46/2009 17.03.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-03-25 13:40
dokument 45/2009 17.03.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-03-25 13:40
dokument 44/2009 17.03.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-03-25 13:39
dokument 43/2009 17.03.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-03-25 13:38
dokument 42/2009 16.03.2009 w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonych jako działki nr 83/6, nr 83/7, nr 83/8 położonych w miejscowości Gałęzinowo, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2009-03-25 13:37
dokument 41/2009 13.03.2009 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Słupsk na członka Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi 2009-04-10 10:55
dokument 40/2009 13.03.2009 w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Słupsk z członka Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. 2009-04-10 10:55
dokument 39/2009 11.03.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2008. 2009-04-09 14:25
dokument 38/2009 04.03.2009 w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Słupsk. 2009-03-05 11:25
dokument 37/2009 04.03.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 153/2, 153/3, 153/7, 153/8, 338, 339 położonych we Włynkówku. 2009-03-05 11:24
dokument 36/2009 04.03.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działki nr 20/2, 20/3, 20/7 położonych w miejscowości Gać. 2009-03-05 11:22
dokument 35/2009 02.03.2009 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom oraz studentom I roku. 2009-03-05 11:20
dokument 34/2009 02.03.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-03-05 11:18
dokument 33/2009 23.02.2009 w sprawie planowania, organizacji i realizacji zadań obrony cywilnej i reagowania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy w 2009 r. 2009-03-05 12:50
dokument 32/2009 18.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 158/26 położonej w miejscowości Wiklino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-02-19 14:44
dokument 31/2009 18.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 221 położoną w miejscowości Wielichowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-02-19 14:43
dokument 30/2009 18.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działek Nr 309 i Nr 337 położonych w miejscowości Bierkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2009-02-19 14:41
dokument 29/2009 17.02.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-02-19 14:40
dokument 28/2009 13.02.2009 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 228/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/1 położonej w Bydlinie i sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości powstałych z podziału działki nr 23/1 położonej w Bydlinie. 2009-02-16 15:14
dokument 27/2009 13.02.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk lokalu użytkowego nr 2 w budynku posadowionym na działce nr 120/38 w Kusowie. 2009-02-16 15:11
dokument 26/2009 13.02.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-02-16 15:09
dokument 25/2009 13.02.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-02-16 15:08
dokument 24/2009 11.02.2009 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2009-02-16 15:07
dokument 23/2009 04.02.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów powiatu słupskiego do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 156/13, położonej w obrębie Płaszewko. 2009-02-05 08:10
dokument 22/2009 02.02.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości powstałych z podziału działki nr 2/143 położonych w Bydlinie. 2009-02-03 10:20
dokument 21/2009 02.02.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości powstałych z podziału działki nr 167/134 położonej w Krępie Słupskiej. 2009-02-03 10:18
dokument 20/2009 02.02.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 460/13 położonej w Siemianicach. 2009-02-03 10:15
dokument 19/2009 30.01.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-02-03 10:13
dokument 18/2009 27.01.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 145/2, położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko. 2009-01-27 12:17
dokument 17/2009 27.01.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-01-27 12:14
dokument 16/2009 26.01.2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 101/22 położonej w Jezierzycach, stanowiącej własność " Pomorsko - Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka" Sp. z o.o. 2009-01-27 12:10
dokument 15/2009 26.01.2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 101/19 położonej w Jezierzycach, stanowiącej własność " Pomorsko - Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka" Sp. z o.o.. 2009-01-27 12:08
dokument 14/2009 26.01.2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 76/4 położonej we Włynkówku, stanowiącej własność Skarbu Państwa - wykonawca prawa własności Agencja Nieruchomości Rolnej Skrabu Państwa. 2009-01-27 12:03
dokument 13/2009 26.01.2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 74/8 położonej we Włynkówku, stanowiącej własność Skarbu Państwa - wykonawca prawa własności Agencja Nieruchomości Rolnej Skrabu Państwa. 2009-01-27 12:01
dokument 12/2009 26.01.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 147/3, położonej w obrębie geodezyjnym Karzcino. 2009-01-27 11:56
dokument 11/2009 26.01.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 120/34, położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko. 2009-01-27 11:55
dokument 10/2009 26.01.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 35/8, położonej w obrębie geodezyjnym Bruskowo Wielkie. 2009-01-27 11:53
dokument 9/2009 23.01.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54/4 położonej w Głobinie 2009-01-26 10:57
dokument 8/2009 23.01.2009 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54/3 położonej w Głobinie. 2009-01-26 10:56
dokument 7/2009 14.01.2009 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jezierzyce SHR w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 2009-01-15 10:28
dokument 06/2009 9.01.2009 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji sołtysa Sołectwa Jezierzyce SHR 2009-01-14 08:01
dokument 5/2009 9.01.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 155/5, położonej w obrębie geodezyjnym Warblewo. 2009-01-12 09:49
dokument 4/2009 7.01.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 131/2, położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko. 2009-01-08 12:13
dokument 3/2009 7.01.2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 100/25, położonej w obrębie geodezyjnym Redęcin. 2009-01-08 12:12
dokument 2/2009 5.01.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-01-08 12:09
dokument 1/2009 02.01.2009 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-01-06 09:52