Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument XXXIII/299/2009 10.12.2009 w sprawie dokoania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-12-15 15:29
dokument XXXIII/298/2009 10.12.2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania ze sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych. 2009-12-15 15:28
dokument XXXIII/297/2009 10.12.2009 w sprawie udzielenia bonifikaty i odliczenia dla nabywcy najmowanego lokalu. 2009-12-15 15:27
dokument XXXIII/296/2009 10.12.2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatków: stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z zakładowego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. 2009-12-15 15:26
dokument XXXIII/295/2009 10.12.2009 w sprawie wystąpienia Gminy Słupsk ze Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy 2009-12-15 15:24
dokument XXXIII/294/2009 10.12.2009 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jezierzycach, w związku ze sprzedażą nieruchomości. 2009-12-15 15:23
dokument XXXIII/293/2009 10.12.2009 w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXVIII/246/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu stypendialnego Gminy Słupsk. 2009-12-15 15:22
dokument XXXIII/292/2009 10.12.2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słupsk 2009-12-15 15:21
dokument XXXIII/291/2009 10.12.2009 w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do Stowarzyszenia "Słowińska Grupa Rybacka" 2009-12-15 15:20
dokument XXXIII/290/2009 10.12.2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/243/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do Stowarzyszenia ?Słowińska Grupa Rybacka? jako członek założyciel 2009-12-15 15:19
dokument XXXIII/289/2009 10.12.2009 w sprawie zatwierdzenia cen stawek i opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupsk stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku. 2009-12-15 15:13
dokument XXXIII/288/2009 10.12.2009 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. 2009-12-15 15:12
dokument XXXIII/286/209 10.12.2009 w sprawie umowy pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Miejskiej Słupsk pomocy finansowej na realizację wspólnego zadania publicznego 2009-12-15 15:10
dokument XXXIII/287/2009 10.12.2009 w  sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXII/273/2009 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk NR VI/45/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2007 - 2011. 2009-12-15 15:09
dokument XXXIII/285/2009 10.12.2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Słupsk na rok 2010. 2009-12-15 15:07
dokument XXXIII/284/2009 10.12.2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2010 rok. 2009-12-15 15:04
dokument XXXII/283/2009 27.10.2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierkowo 2009-10-29 13:44
dokument XXXII/282/2009 27.10.2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bruskowo Wielkie 2009-10-29 13:43
dokument XXXII/281/2009 27.10.2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krępa Słupska 2009-10-29 13:41
dokument XXXII/280/2009 27.10.2009 w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXVIII/246/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu stypendialnego Gminy Słupsk. 2009-10-29 13:40
dokument XXXII/279/2009 27.10.2009 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXX/258/2009 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupsk 2009-10-29 13:39
dokument XXXII/278/2009 27.10.2009 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 2009-10-29 13:38
dokument XXXII/277/2009 27.10.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-10-29 13:35
dokument XXXII/276/2009 27.10.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głobino, gm. Słupsk 2009-10-29 13:33
dokument XXXII/275/2009 27.10.2009 w sprawie utworzenia straży gminnej 2009-10-29 13:32
dokument XXXII/274/2009 27.10.2009 dotycząca zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XIII/102/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. 2009-10-29 13:31
dokument XXXII/273/2009 27.10.2009 w  sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr VI/45/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2007-2011. 2009-10-29 13:30
dokument XXXII/272/2009 27.10.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportu, obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku 2009-10-29 13:27
dokument XXXII/271/2009 27.10.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku 2009-10-29 12:37
dokument XXXI/270/2009 25.09.2009 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Słupsk. 2009-09-28 15:07
dokument XXXI/269/2009 25.09.2009 w sprawie: emisji obligacji Gminy Słupsk oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2009-09-28 15:05
dokument XXXI/268/2009 25.09.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-09-28 15:04
dokument XXXI/267/2009 25.09.2009 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXVIII/251/2009 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 2009-09-28 15:03
dokument XXXI/266/2009 25.09.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bydlino, gm. Słupsk 2009-09-28 14:59
dokument XXX/265/2009 15.09.2009 dotycząca zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XIII/102/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. 2009-09-17 14:57
dokument XXX/264/2009 15.09.2009 w sprawie utworzenia straży gminnej. 2009-09-17 14:56
dokument XXX/263/2009 15.09.2009 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Jezierzycach. 2009-09-17 14:54
dokument XXX/262/2009 15.09.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębie Redęcin pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2009-09-17 14:54
dokument XXX/261/2009 15.09.2009 w sprawie udziału Gminy Słupsk w Programie Wieloletnim pn. ?NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011? 2009-09-17 14:47
dokument XXX/260/2009 15.09.2009 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1111G Gałęzinowo ? Strzelinko o długości około 800 m oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu, 2009-09-17 14:45
dokument XXX/259/2009 15.09.2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Słupsk 2009-09-17 14:44
dokument XXX/258/2009 15.09.2009 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola i publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupsk. 2009-09-23 11:23
dokument XXX/257/2009 15.09.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-09-17 14:41
dokument XXX/256/2009 15.09.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzelino, gm. Słupsk 2009-09-21 12:13
dokument XXX/255/2009 15.09.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Redzikowo, gm. Słupsk 2009-09-21 12:13
dokument XXX/254/2009 15.09.2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Płaszewko, gm. Słupsk 2009-09-21 12:12
dokument XXIX/253/2009 11.08.2009 w sprawie: zabezpieczenia w formie weksla in blanco umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ?Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie?. 2009-08-25 09:43
dokument XXVIII/252/2009 30.06.2009 w sprawie wyrażenia woli utworzenia straży gminnej 2009-07-03 10:07
dokument XXVIII/251/2009 30.06.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnyc 2009-07-03 10:04
dokument XXVIII/250/2009 30.06.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2009-07-16 12:08
dokument XXVIII/249/2009 30.06.2009 w sprawie realizacji projektu pn. "Program aktywizacji społeczno zawodowej mieszkańców gminy Słupsk - Nowe perspektywy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-07-06 15:37
dokument XXVIII/248/2009 30.06.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-07-03 09:55
dokument XXVIII/247/2009 30.06.2009 w sprawie umowy pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Miejskiej Słupsk pomocy finansowej na realizację wspólnego zadania publicznego. 2009-07-03 09:54
dokument XXVIII/246/2009 30.06.2009 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i studentom. 2009-07-03 09:53
dokument XXVIII/245/2009 30.06.2009 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2009-2012, będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach spółka z o.o. 2009-07-03 09:49
dokument XXVIII/244/2009 30.06.2009 w sprawie dokonania zmian w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk. 2009-07-03 09:43
dokument XXVIII/243/2009 30.06.2009 w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do Stowarzyszenia "Słowińska Grupa Rybacka" jako członek założyciel 2009-07-03 09:43
dokument XXVIII/242/2009 30.06.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Wrzeście-Kępno, Lubuczewo, Bukówka, gmina Słupsk 2009-07-03 09:42
dokument XXVIII/241/2009 30.06.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Karżcino, gmina Słupsk 2009-07-03 09:22
dokument XXVII/240/2009 29.05.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk 2009-06-03 10:57
dokument XXVII/239/2009 29.05.2009 r. w sprawie: wyrażenia woli współpracy z Laryco Invest Corporation Sp. z o.o. w celu utworzenia "Parku Rodzinnego" związanego z edukacją i rozrywką 2009-06-04 13:36
dokument XXVII/238/2009 29.05.2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-06-03 10:55
dokument XXVII/237/2009 29.05.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warblewko lata 2009-2016. 2009-06-03 10:53
dokument XXVII/236/2009 29.05.2009 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/35/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Słupsk. 2009-06-03 10:52
dokument XXVII/235/2009 29.05.2009 r. w sprawie: udzielenia pożyczki na rzecz Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi na prefinansowanie projektu: ?Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni?. 2009-06-03 10:51
dokument XXVII/234/2009 29.05.2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście -Kępno, gmina Słupsk. 2009-06-03 10:50
dokument XXVII/233/2009 29.05.2009 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Słupsk na lata 2010-2014" 2009-06-03 10:49
dokument XXVII/232/2009 29.05.2009r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Słupsk na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki 2009-06-03 10:47
dokument XXVI/231/2009 23.04.2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie aktu utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu 2009-04-27 09:44
dokument XXVI/230/2009 23.04.2009 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Słupsk. 2009-04-27 09:42
dokument XXVI/229/2009 23.04.2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2008. 2009-04-27 09:44
dokument XXVI/228/2009 23.04.2009 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne Gminy Słupsk. 2009-04-27 09:44
dokument XXVI/227/2009 23.04.2009 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 2009-04-27 09:45
dokument XXVI/226/2009 23.04.2009 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. 2009-04-27 09:37
dokument XXVI/225/2009 23.04.2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2008. 2009-04-27 09:36
dokument XXV/224/2009 20.03.2009 w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy Gminą Słupsk, a: Powiatem Słupskim, Gminą Główczyce, Gminą Kępice i Gminą Dębnica Kaszubska. 2009-03-24 14:06
dokument XXV/223/2009 20.03.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-03-24 14:03
dokument XXV/222/2009 20.03.2009 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk w sprawie wspólnej realizacji " Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". 2009-03-24 14:02
dokument XXV/221/2009 20.03.2009 w sprawie wyrażenia woli założenia Punktu Przedszkolnego we Włynkówku. 2009-03-24 13:58
dokument XXV/220/2009 20.03.2009 w sprawie wyrażenia woli założenia Punktu Przedszkolnego w Bierkowie. 2009-03-24 13:56
dokument XXV/219/2009 20.03.2009 w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Siemianicach. 2009-03-24 13:54
dokument XXV/218/2009 20.03.2009 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z zakładowego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. 2009-03-24 13:52
dokument XXV217/2009 20.03.2009 w sprawie: "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Słupsk na lata 2009-2012". 2009-03-24 13:42
dokument XXV/216/2009 10.03.2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Redęcin na lata 2009-2016. 2009-03-24 13:40
dokument XXV/215/2009 10.03.2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Włynkowo na lata 2009-2016. 2009-03-24 13:37
dokument XXV/214/2009 20.03.2009 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. 2009-03-24 13:35
dokument XXIV/213/2009 26.02.2009 w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Słupsk. 2014-01-22 13:43
dokument XXIV/212/2009 26.02.2009 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bydlino, gm. Słupsk. 2009-03-02 14:56
dokument XXIV/211/2009 26.02.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-03-02 14:52
dokument XXIV/210/2009 26.02.2009 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Słupsk nr XIV/121/2008 z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2009-03-02 14:48
dokument XXIV/209/2009 26.02.2009 w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A Oddział Regionalny w Szczecinie porozumienia dotyczącego opracowania koncepcji funkcjonalno - finansowej projektu pn. "Słupska Kolej Morska" planowanego do złożenia do konkursu w ramach działania 4.2 Rozwój Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2009-03-02 14:47
dokument XXIV/208/2009 26.02.2009 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Słupsk Nr XIV/137/2000 z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Słupsk". 2009-03-02 14:41
dokument XXIV/207/2009 26.02.2009 uchylająca Uchwałę Nr VII/58/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Strzelino. 2009-03-02 14:38
dokument XXIV/206/2009 26.02.2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/320/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko. 2009-03-05 09:13
dokument XXIV/205/2009 26.02.2009 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk określonego uchwałą Nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2004 roku. 2009-03-02 14:35
dokument XXIV/204/2009 26.02.2009 uchylająca Uchwałę Nr XIII/109/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk dla terenu w obrębie geodezyjnym Wiklino i Wrzeście-Kępno. 2009-03-02 14:34
dokument XXIV/203/2009 26.02.2009 uchylająca Uchwałę Nr XXXI/331/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. 2009-03-02 14:32
dokument XXIV/202/2009 26.02.2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Miasta Słupska. 2009-03-02 14:22
dokument XXIII/201/2009 05.01.2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk. 2009-01-06 09:54