Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 12/2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Miasta Słupska. 2009-02-26 08:32
dokument 11/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/320/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko. 2009-02-25 14:27
dokument 10/2008 uchylająca Uchwałę Nr VII/58/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Strzelino. 2009-02-25 14:25
dokument 9/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk określonego uchwałą Nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2004 roku. 2009-02-25 14:24
dokument 8/2009 uchylająca Uchwałę Nr XIII/109/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk dla terenu w obrębie geodezyjnym Wiklino i Wrzeście-Kępno. 2009-02-25 14:22
dokument 7/2009 w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Słupsk. 2009-02-25 14:18
dokument 6/2009 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bydlino, gm. Słupsk. 2009-02-25 14:16
dokument 5/2009 uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2009. 2009-02-25 14:15
dokument 4/2009 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Słupsk nr XIV/121/2008 z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2009-02-25 14:13
dokument 3/2009 uchylająca Uchwałę Nr XXXI/331/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. 2009-02-25 14:12
dokument 2/2009 w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A Oddział Regionalny w Szczecinie porozumienia dotyczącego opracowania koncepcji funkcjonalno - finansowej projektu pn. "Słupska Kolej Morska" planowanego do złożenia do konkursu w ramach działania 4.2 Rozwój Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2009-02-25 14:10
dokument 1/2009 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Słupsk Nr XIV/137/2000 z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Słupsk". 2009-02-25 14:07