Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (WK.08004/09/K/105/18556/09) z dnia 27.10.2009 roku o wydaniu zarządzenia wewnętrznego Wójta Gminy Słupsk Nr 23/2009, w którym Wójt zobowiązał pracowników urzędu gminy do przestrzegania wszystkich zaleceń zawartych w ww. wystąpieniu. 2014-01-31 09:39
dokument Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Celem kontroli, obejmującej lata 2005-2008, było sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych... 2014-01-31 09:31
dokument Zarządzenie wewnętrzne Nr 23/2009 Wójta Gminy Słupsk z dnia 27 października 2009r. w sprawie wydania zarządzeń pokontrolnych, zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w dniach od 30 marca 2009r. do 21 sierpnia 2009r. 2014-01-31 09:19
dokument Protokół Najwyższej Izby Kontroli. Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. 2010-01-13 13:42
dokument Protokół kontroli podatkowej. Zakres przeprowadzonej kontroli: prawidłowość rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2009r. Okres objęty kontrolą: 01.05.2009 - 31.05.2009 2010-01-12 14:48
dokument Protokół dotyczący kontroli: umowa pożyczki nr 473/99/Wn11/OW-KW/P pn. "Budowa kanalizacji na terenie gminy Słupsk dociążającej oczyszczalnie ścieków w Słupsku" - w zakresie użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem... 2010-01-12 14:10
dokument Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Słupsku w dniach od 17 do 19 listopada 2009 roku przez Joannę Jędrysiak inspektora wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie "Upoważnienia" Nr 78/2009 z dnia 16.11.2009 r. 2010-01-12 14:04
dokument Protokół kontroli Nr 65/09 z kontroli przeprowadzonej na miejscu reazlizacji projektu - Orlik 2012 2010-01-12 13:53
dokument Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Słupsku przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2009-08-28 07:57