Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument II/19/2010 16.12.2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 2010-12-21 11:51
dokument II/18/2010 16.12.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2010 rok. 2010-12-21 11:35
dokument II/17/2010 16.12.2010 w sprawie realizacji projektu pn. "WYCHODZIMY Z CIENIA" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-12-21 11:32
dokument II/16/2010 16.12.2010 w sprawie realizacji projektu pn. "AKTYWNI +45 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA Z TERENU GMINY SŁUPSK" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-12-21 11:22
dokument II/15/2010 16.12.2010 w sprawie realizacji projektu pn. "AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ -GRĄSINO 2011 -EDUKACJA KULTURALNA POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIE" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-12-21 11:20
dokument II/14/2010 16.12.2010 w sprawie realizacji projektu pn. "AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ-EDUKACJA KULTURALNA POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIE" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-12-21 11:16
dokument II/13/2010 16.12.2010 w sprawie ustalenia kwotowego limitu rozmów telefonicznych dla Wójta Gminy Słupsk. 2010-12-21 11:11
dokument II/12/2010 16.12.2010 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne, będącego podstawą do zwrotu kosztów używania przez Wójta Gminy Słupsk Pana Mariusza Chmiela w celach służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością Gminy Słupsk. 2010-12-21 11:09
dokument II/11/2010 16.12.2010 w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Słupsk dodatku specjalnego. 2010-12-21 11:07
dokument II/10/2010 16.12.2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 2010-12-21 11:06
dokument II/9/2010 16.12.2010 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXV/219/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Siemianicach. 2010-12-21 11:05
dokument II/8/2010 16.12.2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Słupsk 2010-12-21 11:04
dokument II/7/2010 16.12.2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Słupsk 2010-12-21 11:02
dokument II/6/2010 16.12.2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Słupsk na rok 2011. 2010-12-21 11:00
dokument II/5/2010 16.12.2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2011 rok. 2010-12-21 10:47
dokument II/4/2010 16.12.2010 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020 2010-12-21 10:44
dokument I/3/2010 30.11.2010 w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. 2010-12-01 10:22
dokument I/2/2010 30.11.2010 w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk. 2010-12-01 10:03
dokument I/1/2010 30.11.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk. 2010-12-01 10:02
dokument XLIV/389/2010 10.11.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2010. 2010-11-15 12:25
dokument XLIV/388/2010 10.11.2010 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Pomorskiego. 2010-11-15 12:24
dokument XLIV/387/2010 10.11.2010 w sprawie przyjecia programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. 2010-11-15 12:22
dokument XLIII/386/2010 28.10.2010 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk w celu nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w miejscowości Jezierzyce. 2010-11-03 14:17
dokument XLIII/385/2010 28.10.2010 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz obowiązujących planów miejscowych. 2010-11-03 14:15
dokument XLIII/384/2010 28.10.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębie Redęcin pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2010-11-03 14:16
dokument XLIII/383/2010 28.10.2010 w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejskiego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-11-03 14:11
dokument XLIII/382/2010 28.10.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2010. 2010-11-03 14:10
dokument XLIII/381/2010 28.10.2010 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego" w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS) ? zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 2010-11-05 15:27
dokument XLIII/380/2010 28.10.2010 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Słupsk. 2010-11-03 13:46
dokument XLIII/379/2010 28.10.2010 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Słupsk oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. 2010-11-03 13:45
dokument XLIII/378/2010 28.10.2010 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/278/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 2010-11-03 13:43
dokument XLIII/377/2010 28.10.2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nabywcy najmowanego lokalu. 2010-11-03 13:42
dokument XLIII/376/2010 28.10.2010 w sprawie odpowiedzi na skargę 2010-11-03 13:40
dokument XLII/375/2010 29.09.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2010. 2010-10-04 09:28
dokument XLII/374/2010 29.09.2010 w sprawie zawarcia umowy z Miastem Słupsk o udzielenie pomocy finansowej Gminie Słupsk w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: ."Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk- Krępa Słupska wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego. Etap I." 2010-10-04 09:27
dokument XLII/373/2010 29.09.2010 w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Słupskim o udzielenie Gminie Słupsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: ."Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk- Krępa Słupska wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego. Etap I." 2010-10-04 09:22
dokument XLII/372/2010 29.09.2010 w sprawie zawarcia umowy z Miastem Słupsk o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Słupska na realizację projektu pn.: "Przebudowa ulicy Sportowej w Słupsku na odcinku od ulicy Kaszubskiej do ulicy Cienistej" 2010-10-04 09:23
dokument XLII/371/2010 29.09.2010 w sprawie przejęcia przez Gminę Słupsk zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Słupsk 2010-10-04 09:23
dokument XLII/370/2010 29.09.2010 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy SPołecznej w Lubuczewie. 2010-10-04 09:17
dokument XLI/369/2010 07.09.2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Włynkowo na lata 2010-2017. 2010-09-09 14:00
dokument XLI/368/2010 07.09.2010 w sprawie odpowiedzi na skargę. 2010-09-09 09:57
dokument XLI/367/2010 07.09.2010 w sprawie dokonania zmiany sposobu zagospodarowania terenów objętych zespołem przyrodniczo-krajobrazowym " Kraina w Kratę w Dolinie Moszczeniczki". 2010-09-09 13:59
dokument XLI/366/2010 07.09.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk 2010-09-09 13:59
dokument XLI/365/2010 07.09.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2010. 2010-09-09 13:58
dokument XLI/364/2010 07.09.2010 w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wspólnego projektu pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1120G w Karzcinie" 2010-09-09 13:58
dokument XLI/363/2010 07.09.2010 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2010-09-09 13:58
dokument XLI/362/2010 07.09.2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochronie Ofiar Przemocy dla Gminy Słupsk na lata 2010-2020. 2010-09-09 13:57
dokument XLI/361/2010 07.09.2010 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Słupsk oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. 2010-09-09 13:53
dokument XLI/360/2010 07.09.2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę ścieżki rowerowej Bierkowo PGO- Bierkowo Wieś. 2010-09-09 09:04
dokument XL/359/2010 16.07.2010 w sprawie zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację "Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska?. 2010-07-19 15:15
dokument XL/358/2010 16.07.2010 w sprawie dokonania zmiany w porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 28 lipca 1999 roku pomiędzy Gminą Słupsk a Gminą Miejską Słupsk 2010-07-19 15:14
dokument XL/357/2010 16.07.2010 w sprawie przyst apienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Bukówka, Rogawica, gmina Słupsk. 2010-07-19 15:12
dokument XL/356/2010 16.07.2010 w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wspólnego projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego" 2010-07-19 15:08
dokument XL/355/2010 16.07.2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację budynków komunalnych 2010-07-19 15:07
dokument XL/354/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2010 rok. 2010-07-19 15:06
dokument XXXIX/353/2010 16.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nabywcy najmowanego lokalu. 2010-06-21 12:34
dokument XXXIX/352/2010 16.06.2010 w sprawie realizacji projektu pn. "Aktywne dzieciństwo - zajęcia przedszkolne w Gminie Słupsk" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-06-21 12:32
dokument XXXIX/351/2010 16.06.2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bruskowo Wielkie na lata 2010-2017. 2010-06-21 12:30
dokument XXXIX/350/2010 16.06.2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierkowo na lata 2010-2017. 2010-06-21 12:28
dokument XXXIX/349/2010 16.06.2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Włynkowo na lata 2010-2017. 2010-06-21 12:26
dokument XXXIX/348/2010 16.06.2010 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Słupsk 2010-06-21 12:24
dokument XXXIX/347/2010 16.06.2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupsk za I półrocze 2010-06-21 12:22
dokument XXXIX/346/2010 16.06.2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Słupsk oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej 2010-06-21 12:21
dokument XXXIX/345/2010 16.06.2010 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy mieszkających na terenie Gminy Słupsk. 2010-06-21 12:19
dokument XXXIX/344/2010 16.06.2010 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2010-06-21 12:05
dokument XXXIX/343/2010 16.06.2010 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXVI/326/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego we Wrześciu. 2010-06-21 12:01
dokument XXXIX/342/2010 16.06.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko, gm. Słupsk 2010-06-21 11:57
dokument XXXIX/341/2010 16.05.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie projektu "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" 2010-06-21 11:56
dokument XXXIX/340/2010 16.06.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wadowice Górne. 2010-06-21 11:50
dokument XXXIX/339/2010 16.06.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czermin. 2010-06-21 11:43
dokument XXXIX/338/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2010. 2010-06-21 11:40
dokument XXXVIII/337/2010 21.05.2010 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". 2010-05-24 10:00
dokument XXXVIII/336/2010 21.05.2010 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłuzony dla Gminy Słupsk". 2010-05-24 09:59
dokument XXXVIII/335/2010 21.05.2010 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłuzony dla Gminy Słupsk". 2010-05-24 09:59
dokument XXXVII/334/2010 przesłanie uchwały Nr XXXVII/334/2010 28.04.2010 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. 2010-04-30 12:05
dokument XXXVI/333/2010 14.04.2010 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk, a: Gminą Główczyce, Gminą Kępice, Gminą Dębnica Kaszubska, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. NMP Królowej Polski w Budowie, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bruskowie Wielkim 2010-04-15 13:57
dokument XXXVI/332/2010 14.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2010. 2010-04-15 13:51
dokument XXXVI/331/2010 14.04.2010 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2009. 2010-04-15 13:50
dokument XXXVI/330/2010 14.04.2010 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne Gminy Słupsk. 2010-04-15 13:40
dokument XXXVI/329/2010 14.04.2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nabywcy najmowanego lokalu. 2010-04-15 13:38
dokument XXXVI/328/2010 14.04.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk. 2010-04-15 13:37
dokument XXXVI/327/2010 14.04.2010 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminna Administracja Oświaty. 2010-04-20 12:50
dokument XXXVI/326/2010 14.04.2010 w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego we Wrześciu. 2010-04-15 13:34
dokument XXXVI/325/2010 14.04.2010 w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Redzikowie. 2010-04-15 13:33
dokument XXXVI/324/2010 14.04.2010 w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Głobinie. 2010-04-15 13:30
dokument XXXVI/323/2010 14.04.2010 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/35/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Słupsk. 2010-04-15 13:27
dokument XXXVI/322/2010 14.04.2010 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Słupsk 2010-04-15 13:25
dokument XXXVI/321/2010 14.04.2010 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. 2010-04-15 13:23
dokument XXXVI/320/2010 14.04.2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2009. 2010-04-15 13:22
dokument XXXV/319/2010 9.03.2010 w sprawie realizacji projektu pn. "Program aktywizacji społeczno zawodowej mieszkańców Gminy Słupsk ? NOWE PERSPEKTYWY" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-03-11 10:56
dokument XXXV/318/2010 9.03.2010 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/184/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2010-03-11 10:53
dokument XXXV/317/2010 9.03.2010 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Słupsk uczęszczajacych do przedszkoli niepublicznych. 2010-03-11 10:52
dokument XXXV/316/2010 9.03.2010 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2010-03-11 10:50
dokument XXXV/315/2010 9.03.2010 w sprawie umowy pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Miejskiej Słupsk pomocy finansowej na realizację wspólnego zadania publicznego 2010-03-11 10:48
dokument XXXV/314/2010 09.03.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2010. 2010-03-11 10:43
dokument XXXIV/313/2010 02.02.2010 w sprawie deklaracji współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, dotyczącej rozwoju turystycznych szlaków kajakowych województwa pomorskiego 2010-02-04 12:48
dokument XXXIV/312/2010 02.02.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko. 2010-02-04 12:45
dokument XXXIV/311/2010 02.02.2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko 2010-02-04 12:45
dokument XXXIV/310/2010 02.02.2010 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatków: stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z zakładowego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk 2010-02-04 12:35
dokument XXXIV/309/2010 02.02.2010 w sprawie uchwalenia programu "Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Gminie Słupsk". 2010-02-04 12:34
dokument XXXIV/308/2010 02.02.2010 w sprawie uchwalenia programu " Kolektory Słoneczne w Gminy Słupsk". 2010-02-04 12:32
dokument XXXIV/307/2010 02.02.2010 w sprawie realizacji projektu pn. "AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO - KULTURALNEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PSYCHO - SPOŁECZNYCH 30 MIESZKAŃCÓW WSI GAŁĘZINOWO I WIELICHOWO" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-02-04 12:31
dokument XXXIV/306/2010 02.02.2010 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk, a: Powiatem Słupskim, Gminą Główczyce, Gminą Kępice i Gminą Dębnica Kaszubska,Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej,Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. M. B. Królowej Polski w Budowie,Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie,Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu,Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Swołowie. 2010-02-04 12:28
dokument XXXIV/305/2010 02.02.2010 w sprawie zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację " Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". 2010-02-04 12:23
dokument XXXIV/304/2010 02.02.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2010. 2010-02-04 12:21
dokument XXXIV/303/2010 02.02.2010 w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna " Ustka". 2010-02-04 12:19
dokument XXXIV/302/2010 02.02.2010 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Redzikowie. 2010-02-04 12:18
dokument XXXIV/301/2010 02.02.2010 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Słupsk. 2010-02-04 12:17
dokument XXXIV/300/2010 02.02.2010 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Słupsk na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki 2010-02-04 12:16