Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Słupsk nr XVIII/184/2004 z dnia 19 listopada 2004 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 kwietnia do 18 maja 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w godz. od 8:00 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie w dniu 17 maja 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w godz. od 14:00 do 15:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3, w związku z art. 40 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej w niniejszym obwieszczeniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Słupsk.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 21-04-2010 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2010 11:22