Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 10/2010 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz obowiązujących planów miejscowych. 2010-10-26 14:39
dokument 9/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębie Redęcin pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2010-10-26 14:38
dokument 8/2010 w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-10-26 09:36
dokument 7/2010 w sprawie odpowiedzi na skargę. 2010-10-26 09:36
dokument 6/2010 w sprawie uzasadnienia zmian w budżecie na rok 2010 - sesja październik. 2010-10-26 09:31
dokument 5/2010 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego" w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 2010-10-26 09:29
dokument 4/2010 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Słupsk. 2010-10-26 09:26
dokument 3/2010 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Słupsk oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. 2010-10-26 09:25
dokument 2/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/278/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchmości, rolny i leśny. 2010-10-26 09:23
dokument 1/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nabywcy najmowanego lokalu. 2010-10-26 09:20