Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1111G w m. Włynkówko-Włynkowo polegającą na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego wraz z odwodnieniem wzdłuż jezdni drogi"

OS.7624-28/2/2010

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK
o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 49 oraz 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1227z póź.zm.)

ZAWIADAMIAM
o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1111G w m. Włynkówko-Włynkowo polegającą na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego wraz z odwodnieniem wzdłuż jezdni drogi" na działkach 132/1 obręb Włynkówko, dz. 176/2 obręb Włynkowo w Gminie Słupsk. W związku z powyższym informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w przedmiotowym zakresie, pok. Nr 1 w nowym budynku Urzędu Gminy Słupsk, w godzinach 8:00 - 15:00.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca

Do wiadomości:
1. a/a

Zawiadomienie umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Włynkówko, Włynkowo
3. na stronie internetowej http://bip.gminaslupsk.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-12-2010 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 03-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2010 14:40