Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 255/2011 24.10.2011 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko 2012-01-17 09:36
dokument 254/2011 30.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2012-01-04 09:15
dokument 253/2011 27.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2012-01-02 13:24
dokument 252/2011 16.12.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-12-22 13:55
dokument 251/2011 16.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-12-22 13:46
dokument 250/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 284/2 położonej w obrębie Redęcin wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości 2011-12-16 08:52
dokument 249/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 179/5 położonej w obrębie Strzelinko wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:50
dokument 248/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 57/1 położonej w obrębie Swołowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:49
dokument 247/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 203/1 i Nr 47/3 położonej w obrębie Bruskowo Wielkie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:39
dokument 246/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu działki Nr 51 położonej w obrębie Gałęzinowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:27
dokument 245/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu działki Nr 21 położonej w obrębie Gałęzinowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:26
dokument 244/2011 15.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu działki Nr 147/3 położonej w obrębie Karzcino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-16 08:25
dokument 243/2011 9.12.2011 w sprawie użyczenia w formie bezprzetargowej działki Nr 38 położonej w obrębie Grąsino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-13 11:50
dokument 242/2011 9.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 1/8 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-12-13 11:48
dokument 241/2011 9.12.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości 2011-12-13 11:47
dokument 240/2011 9.12.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 20/10, Nr 20/11 położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno. 2011-12-13 11:44
dokument 239/2011 8.12.2011 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom i studentom I roku studiów dziennych. 2011-12-09 09:08
dokument 238/2011 5.12.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38/4 położonej w miejscowości Głobino. 2011-12-08 13:50
dokument 237/2011 5.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 r. 2011-12-08 13:48
dokument 236/2011 24.11.2011 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Słupsk na członka Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. 2011-12-08 13:47
dokument 235/2011 24.11.2011 w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Słupsk z członka Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. 2011-12-08 13:46
dokument 234/2011 23.11.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-11-25 08:06
dokument 233/2011 23.11.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-11-25 08:05
dokument 232/2011 17.11.2011 w sprawie nabycia od Państwa Elżbiety i Sławomira Wróbel nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 145/1, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gm. Słupsk do gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-24 12:03
dokument 231/2011 17.11.2011 w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania na rzecz użytkownika wieczystego. 2011-11-24 12:02
dokument 230/2011 17.11.2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów szkół podstawowych Gminy Słupsk w projekcie "ABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Słupsk" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-11-30 12:11
dokument 229/2011 17.11.2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Słupsk 2011-11-24 08:34
dokument 228/2011 14.11.2011w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020 2011-11-22 12:30
dokument 227/2011 14.11.2011 w sprawie przyjęcia projketu budżetu Gminy Słupsk na rok 2012. 2011-11-22 12:28
dokument 226/2011 9.11.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 100/25 położonej w obrębie Redęcin wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-09 12:43
dokument 225/2011 9.11.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 100/25 położonej w obrębie Redęcin wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-09 12:42
dokument 224/2011 9.11.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-09 12:41
dokument 223/2011 9.11.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-09 12:40
dokument 222/2011 9.11.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-11-09 12:38
dokument 221/2011 8.11.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-11-16 08:58
dokument 220/2011 8.11.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-11-16 08:56
dokument 219/2011 28.10.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2/84 oraz nr 2/228 położonych w miejscowości Bydlino. 2011-11-08 08:50
dokument 218/2011 28.10.2011 w sprawie odwołania pełnomocnictwa. 2011-11-02 08:36
dokument 217/2011 28.10.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2011-11-02 08:35
dokument 216/2011 28.10.2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 2011-11-02 08:34
dokument 215/2011 25.10.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 273/4 położonej w obrębie geodezyjnym Wielichowo. 2011-10-26 15:08
dokument 214/2011 25.10.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 3/229, Nr 3/184 położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo. 2011-10-26 15:05
dokument 213/2011 25.10.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości lokalu użytkowego - świetlicy wiejskiej, położonej w budynku Nr 7, przy ulicy Słupskiej w Krępie (działka Nr 197/2) 2011-10-26 15:03
dokument 212/2011 25.10.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 4/5, Nr 23/6, Nr 58/3, Nr 97, Nr 101 położonych w obrębie geodezyjnym Wieszyno. 2011-10-26 15:01
dokument 211/2011 24.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-10-27 08:42
dokument 210/2011 20.10.2011 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Słupsk za III kwartały 2011 roku. 2011-10-21 11:12
dokument 209/2011 19.10.2011 w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk lokali mieszkalnych w budynku nr 6 przy ulicy Głównej w Jezierzycach. 2011-10-19 14:57
dokument 208/2011 13.10.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-10-18 13:41
dokument 207/2011 13.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-10-18 13:40
dokument 206/2011 10.10.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działkę Nr 44/2 położonej w obrębie Bruskowo Wielkie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-10-12 14:24
dokument 205/2011 10.10.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 134położonej w obrębie Włynkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-10-12 14:22
dokument 204/2011 6.10.2011 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom i studentom I roku studiów dziennych. 2011-10-12 14:20
dokument 203/2011 6.10.2011 w sprawie wprowadzenia "Księgi procedur audytu wewnętrznego" w Urzędzie Gminy w Słupsku. 2011-10-12 13:45
dokument 202/2011 6.10.2011 w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej i uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej. 2011-10-06 15:06
dokument 201/2011 4.10.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-10-12 13:51
dokument 200/2011 4.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Slupsk na 2011 rok. 2011-10-12 13:50
dokument 199/2011 30.09.2011 w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020. 2011-10-07 11:27
dokument 198/2011 27.09.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 169 i Nr 168/2, położonej w obrębie geodezyjnym Warblewo. 2011-09-30 09:00
dokument 197/OC/2011 27.09.2011 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 29.09.2011 roku. 2011-09-30 08:59
dokument 196/2011 26.09.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-09-30 08:29
dokument 195/2011 19.09.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-21 09:33
dokument 194/2011 16.09.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-09-21 09:31
dokument 193/2011 16.09.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-09-21 09:30
dokument 192/2011 12.09.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-09-16 09:14
dokument 191/2011 12.09.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/185 położonej w miejscowości Bydlino. 2011-09-16 09:12
dokument 190/2011 6.09.2011 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: ds. promocji i sprzedaży nieruchomości. 2011-09-09 08:10
dokument 189/2011 5.09.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-09-12 12:19
dokument 188/2011 2.09.2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego. 2011-09-07 10:50
dokument 187/2011 1.09.2011 w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2012 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Słupsk na 2012 rok. 2011-09-07 10:47
dokument 186/2011 31.08.2011 w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020. 2011-09-02 09:03
dokument 185/2011 31.08.2011 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzeniawyborów na terenie Gminy Słupsk. 2011-09-02 09:01
dokument 184/2011 31.08.2011 w sprawie wyznaczenia zastępstwa i udzielenia pełnomocnictwa. 2011-09-02 08:59
dokument 183/2011 30.08.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-09-02 08:58
dokument 182/2011 30.08.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-09-02 08:56
dokument 181/2011 29.08.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-09-01 12:17
dokument 180/2011 29.08.2011 w sprawie nabycia z zasobów K.D.P Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bierkowie, 76- 200 Słupsk do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 555/1 o pow. 4.8863ha, położonej w obrębie geodezyjnym Bierkowo, gm. Słupsk. 2011-09-01 12:15
dokument 179/2011 26.08.2011 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej na okres od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2016 roku 2011-09-01 11:49
dokument 178/2011 26.08.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 38/1 położonej w obrebie Głobino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-09-01 11:47
dokument 177/201110.08.2011 w sprawie ustalenia zasad dowozu uczniów do gminnych placówek oświatowych 2011-09-01 11:44
dokument 176/2011 19.08.2011 w sprawie przejęcia z zasobów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a, 76- 200 Słupsk do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 22/15, położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gm. Słupsk. 2011-08-25 12:27
dokument 175/2011 19.08.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 113/6 położonej w obrębie Karzcino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-08-25 11:36
dokument 174/2011 19.08.2011w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 3/45, położonej w obrębie geodezyjnym Rogawica. 2011-08-25 11:35
dokument 173/2011 18.08.2011 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Słupsk za I półrocze 2011 roku. 2011-08-25 11:33
dokument 172/2011 17.08.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  w Głobinie, ustalenia regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowej. 2011-08-25 11:30
dokument 171/2011 12.08.2011w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-08-25 11:28
dokument 170/2011 28.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 71/2 położonej w miejscowości Wiklino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-28 11:47
dokument 169/2011 28.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 166/1, części działki NR 242/9, części działki Nr 242/10 położonych w obrębie Wiklino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-28 11:39
dokument 168/2011 28.07.2011w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 229, Nr 41/1, Nr 149/2, Nr 1/8 położonych w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-28 11:37
dokument 167/2011 28.07.2011 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. 2011-07-28 11:26
dokument 166/2011 28.07.2011 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 2011-07-28 11:25
dokument 165/2011 27.07.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Bierkowo w celu wyboru Sołtysa i zmiany w składzie Rady Sołeckiej. 2011-07-28 11:24
dokument 164/2011 26.07.2011 w sprawie przyyjecia darowizny stanowiacej własność Województwa Pomorskiego go gminnego zasobu nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 11/2, Nr 52/1, Nr 52/3, połozonych w Lubuczewie. 2011-07-28 11:22
dokument 163/2011 26.07.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-07-28 11:20
dokument 162/2011 22.07.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-07-26 10:39
dokument 161/2011 13.07.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. 2011-07-15 09:03
dokument 160/2011 11.07.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-07-15 09:00
dokument 159/2011 11.07.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-07-15 08:58
dokument 158/2011 07.07.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 143/1 położonej w miejscowości Łupiny obręb geodezyjny Krępa. 2011-07-08 10:29
dokument 157/2011 07.07.2011 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji sołtysa Sołectwa Bierkowo 2011-07-08 10:13
dokument 156/2011 30.06.2011 w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020. 2011-07-04 12:24
dokument 155/2011 1.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 10/39 położonej w obrębie Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-04 09:14
dokument 154/2011 1.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 10/64 położonej w obrębie Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-04 09:13
dokument 153/2011 1.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 10/63 położonej w obrębie Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-04 09:12
dokument 152/2011 1.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 12/1 położonej w obrębie Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-04 09:11
dokument 151/2011 1.07.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 158/39 położonej w obrębie Wiklino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-07-04 09:09
dokument 150/2011 1.07.2011 w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Słupsk. 2011-07-04 09:06
dokument 149/2011 30.06.2011 w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny Nr 3 znajdujący się w budynku Nr 15 położony w miejscowościBruskowo Małe stanowiący gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2011-06-30 11:37
dokument 148/2011 30.06.2001 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-07-04 09:04
dokument 147/2011 30.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-07-04 09:02
dokument 146/2011 22.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-06-30 11:28
dokument 145/2011 20.06.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Wieszyno w celu wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej. 2011-06-22 08:11
dokument 144/2011 20.06.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 54/13 położonej w obrębie Wieszyno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-06-22 08:10
dokument 143/2011 16.06.2011 w sprawie zbycia w drodze zamiany udziału wynoszącego 1/2 w działce Nr 375, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, stanowiącego własność Gminy Słupsk w zamian za udział wynoszący 1/10 działki Nr 97, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, udział wynoszący 1/10 działki Nr 99, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno oraz działki Nr 372 i 347 położone w obrębie Wrzeście -Kępno stanowiące własność Henryka i Mirosławy Matuska. 2011-06-22 08:08
dokument 142/2011 16.06.2011 dotyczące uchylenia Zarządzenia Nr 105/2011 Wójta Gminy Słupsk z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia w drodze zamiany udziału wynoszącego 1/2 w działce Nr 375, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, stanowiącego własność Gminy Słupsk w zamian za udział wynoszący 1/10 działki Nr 97, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, udział wynoszący 1/10działki Nr 99, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno stanowiące własność Henryka i Mirosławy Matuska oraz działki Nr 372 i 347 położone w obrębie Wrzeście -Kępno stanowiące własność Waldemara Matuska. 2011-06-22 08:05
dokument 141/2011 9.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-06-10 15:13
dokument 140/2011 7.06.2011 w sprawie dnia wolnego od pracy 2011-06-08 13:33
dokument 139/2011 03.06.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 100/36 położonej w obrębie Redęcin wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-06-03 14:55
dokument 138/2011 03.06.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 186, Nr 147/4, Nr165 położonych w obrębie Włynkówko wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-06-03 14:53
dokument 137/2011 3.06.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Piękna wieś 2011". 2011-06-03 14:51
dokument 136/2011 3.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 r. 2011-06-06 09:12
dokument 135/2011 3.06.2011 w sprawie nabycia do gminnego zasobu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 10/117, 10/121, 10/122, 10/123, 10/124 i 10/125 położonych w Jezierzycach. 2011-06-03 14:39
dokument 134/2011 02.06.2011 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk na czas realizacji projektu pn. "Program aktywizacji społeczno zawodowej mieszkańców gminy Słupsk - Nowe perspektywy"-programu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Słupsk 2011-06-02 10:22
dokument 133/2011 31.05.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 110/5 i nr 110/6 położonych w miejscowości Włynkowo. 2011-06-01 13:53
dokument 132/2011 27.05.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-06-01 10:19
dokument 131/2011 27.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 r. 2011-06-01 10:17
dokument 130/2011 25.05.2011 w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Wójta Gminy Słupsk Nr 146/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk 2011-06-01 09:51
dokument z117/2011 29.04.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykoannia budżetu gminy Słupsk za I kwartał 2011 r. 2011-06-01 09:49
dokument 129/2011 24.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 54/13 położonej w obrębie Wieszyno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-25 14:22
dokument 128/2011 24.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 73/4 położonej w obrębie Swołowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-25 14:21
dokument 127/2011 24.05.2011 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności w działkach Nr 108/1 i 108/4 położonych we Włynkowie. 2011-05-25 11:14
dokument 126/2011 18.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-05-20 09:06
dokument 125/2011 16.05.2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Skarbu Państwa, których to administartorem jest Starosta Powiatu Słupskiego do gminnego zasobu nieruchomości Nr 36/1 i 37/1, położonych w obrębie geodezyjnym Redzikowo, gm. Słupsk. 2011-05-17 11:45
dokument 124/2011 12.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-05-17 11:43
dokument 123/2011 12.05.2011 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020. 2011-05-13 12:11
dokument 122/2011 10.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-11 08:15
dokument 121/2011 10.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-11 08:12
dokument 120/2011 10.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 337 położonej w obrębie Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-11 08:10
dokument 119/2011 10.05.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 359/2 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-05-11 08:08
dokument 118/2011 10.05.2011 w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk lokali mieszkalnych w budynku nr 2 przy ulicy Głównej w Jezierzycach. 2011-05-11 08:06
dokument 117/2011 29.04.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 r. 2011-05-06 07:42
dokument 116/2011 27.04.2011 W sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włynkówku 2011-04-29 09:05
dokument 115/2011 27.04.2011 w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włynkówku. 2011-04-29 09:04
dokument 114/2011 22.04.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 12/3 położonej w obrębie Gać wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-04-26 07:56
dokument 113/2011 22.04.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 13/3położonej w obrębie Bruskowo Wielkie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-04-26 07:55
dokument 112/2011 20.04.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 156/18 położonej w miejscowości Głobino. 2011-04-21 09:31
dokument 111/2011 18.04.2011 w sprawie uchylenia wykazu i zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 122/1 i nr 122/2 położonych w Bierkowie. 2011-04-21 08:17
dokument 110/2011 13.04.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 167/92 oraz nr 167/193 położonych w miejscowości Krępa. 2011-04-15 08:26
dokument 109/2011 12.04.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-04-15 08:25
dokument 108/2011 7.04.2011 w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk udziału 6/12 w prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54 w Swołowie. 2011-04-15 08:24
dokument 107/2011 31.03.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-04-12 07:57
dokument 106/2011 30.03.2011 w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020 2011-04-05 14:42
dokument 105/2011 01.04.2011 w sprawie zbycia w drodze zamiany udziału wynoszącego 1/2 w działce Nr 375, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, stanowiącego własność Gminy Słupsk w zamian za udział wynoszący 1/10 działki Nr 97, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, udział wynoszący 1/10 działki Nr 99, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno stanowiące własność Henryka i Mirosławy Matuska oraz działki Nr 372 i 347 położone w obrębie Wrzeście -Kępno stanowiące własność Waldemara Matuska. 2011-04-05 14:41
dokument 104/2011 01.04.2011 dotyczące uchylenia Zarządzenia Nr 179/2008 Wójta Gminy Słupsk z dnia13.10.2008 roku w sprawie zamiany udziału wynoszącego 1/10 części w działce Nr 97, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno oraz udziałuwynoszącego 1/10 części w działce 99, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno stanowiącego współwłasność Państwa Henryka i Mirosławy Matuska w zamian za udział wynoszący ? w działce Nr 375, położonej w obrębie Wrzeście -Kępno, stanowiący własność Gminy Słupsk. 2011-04-05 14:37
dokument 103/2011 29.03.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 2/141 położonej w obrębie Bydlino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-03-30 14:31
dokument 102/2011 29.03.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 221 położonej w obrębie Wielichowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-03-30 14:29
dokument 101/2011 24.03.2011 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom i studentom I roku studiów dziennych. 2011-03-30 14:28
dokument 100/2011 24.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-03-30 14:27
dokument 99/2011 21.03.2011 w sprawie dnia wolnego od pracy. 2011-03-21 10:13
dokument 98/2011 17.03.2011 w sprawie uchylenia wykazu nt GN.7125.4.2011 z dnia 20.01.2011 na sprzedaż lokalu nr ! w budynku nr 2 przy ulicy Głównej w miejscowości Jezierzyce, stanowiącego gminny zasób mienia komunalnego Gminy Słupsk 2011-03-30 09:38
dokument 97/2011 16.03.2011 w sprawie zwołania zebrania mieszkańców w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Redzikowo oraz wyboru Zarządu Osiedla. 2011-03-30 10:00
dokument 96/2011 14.03.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 158/40 położonej w miejscowości Wiklino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-03-21 10:46
dokument 95/2011 10.03.2011 w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Słupsk Nr233/2009 z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2011-05-30 14:10
dokument 94/2011 09.03.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok. 2011-03-16 09:07
dokument 93/2011 09.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-03-16 09:02
dokument 92/2011 09.03.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-03-30 09:33
dokument 91/2011 09.03.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-03-30 09:31
dokument 90/2011 09.03.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-03-30 09:32
dokument 89/2011 9.03.2011 w sprawie zmiany wartości zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr porządkowym 61, składającej się z działek nr 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, położonej w miejscowości Głobino, stanowiącej gminny zasób mienia komunalnego Gminy Słupsk. 2011-03-30 10:39
dokument 88/2011 07.03.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2010. 2011-03-09 10:50
dokument 87/2011 04.03.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-03-09 10:43
dokument 86/2011 04.03.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-03-09 10:42
dokument 85/2011 03.03.2011 w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działki gruntu nr 10/39 położonej w Jezierzycach. 2011-03-09 10:41
dokument 84/2011 3.03.2011 w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu nr 156/2009 z dnia 20 lipca 2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych 2012-01-11 08:27
dokument 83/2011 2.03.2011 w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 80/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2011-03-02 14:19
dokument 82/2011 24.02.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-02-28 12:19
dokument 81/2011 23.02.2011 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2011-02-24 10:50
dokument 80/2011 23.02.2011 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2011-02-24 10:49
dokument 79/2011 22.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2011-02-23 08:11
dokument 78/2011 22.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2011-02-23 08:10
dokument 77/2011 22.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2011-02-23 08:10
dokument 76/2011 18,02,2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 7/7, 7/8, 7/10, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20,7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/49, 7/50 położonych w miejscowości Redzikowo 2011-02-23 08:09
dokument 75/2011 18.02.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Słupsk na lata 2010-2014" przyjętego do realizacji w 2011 roku oraz powołania Komisji do rostrzygnięcia konkursu ofert. 2011-02-21 09:18
dokument 74/2011 18.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Grąsino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-21 09:15
dokument 73/2011 18.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Wieszyno oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-21 09:14
dokument 72/2011 18.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Rogawica oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-21 09:11
dokument 71/2011 18.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-21 09:07
dokument 70/2011 18.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-21 09:06
dokument 69/2011 15.02.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-02-18 11:56
dokument 68/2011 15.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-16 11:44
dokument 67/2011 15.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2011-02-16 11:44
dokument 66/2011 15.02.2011 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "WYCHODZIMY Z CIENIA" 2011-02-15 16:16
dokument 65/2011 11.02.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 22/10 położonej w miejscowości Lubuczewo. 2011-02-14 09:13
dokument 64/2011 11.02.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 149/3 i nr 148/2 położonychw miejscowości Łupiny, obręb geodezyjny Krępa. 2011-02-14 09:11
dokument 63/2011 11.02.2011 w w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 167/178 położonej w obrębie Krępa wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-02-14 09:09
dokument 62/2011 10.02.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok 2011-02-14 08:28
dokument 61/2011 08.02.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 122/1 i nr 122/2 położonych w miejscowości Bierkowo. 2011-02-09 08:10
dokument 60/2011 03.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2011-02-04 14:54
dokument 59/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Włynkowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:53
dokument 58/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Wieszyno oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:52
dokument 57/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Redzikowo SHR oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:51
dokument 56/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Rogawica oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:49
dokument 55/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Kukowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:47
dokument 54/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Grąsino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:46
dokument 53/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Jezierzyce SHR oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:45
dokument 52/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Jezierzyc oraz wyboru Zarządu Osiedla. 2011-02-04 14:43
dokument 51/2011 03.02.2011w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Włynkówko oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 14:42
dokument 50/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bukówka oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:59
dokument 50/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bukówka oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:57
dokument 49/2011 03.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Wielichowo (w granicach sołectwa miejscowość Gajki) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:55
dokument 48/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Swołowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:54
dokument 47/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Strzelinko oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:53
dokument 46/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Redzikowo oraz wyboru Zarządu Osiedla. 2011-02-04 13:50
dokument 45/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Wrzeście (w granicach sołectwa miejscowość Kępno) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:49
dokument 44/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Wiklino (w granicach sołectwa miejscowość Lękwica) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:48
dokument 43/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Warblewo (w granicach sołectwa miejscowość Warblewko) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:46
dokument 42/2011 02.02.2011w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Stanięcino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:45
dokument 41/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Strzelino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:20
dokument 40/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Siemianic (w granicach sołectwa miejscowość: Niewierowo i Swochowo) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:18
dokument 39/2011 02.02.2011 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2011-02-04 13:14
dokument 38/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Lubuczewo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:12
dokument 37/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kusowo oraz wyboru Zarządu Osiedla. 2011-02-04 13:11
dokument 36/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Krzemienica oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:10
dokument 35/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Krępa Słupska (w granicach sołectwa miejscowość: Łupiny i Płaszewko) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:08
dokument 34/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Karzcino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:07
dokument 33/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Głobino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 13:06
dokument 32/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Gałęzinowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 12:58
dokument 31/2011 20.2.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bruskowo Wielkie oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 12:57
dokument 30/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bruskowo Małe (w granicach sołectwa miejscowość Wierzbięcin) oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 12:56
dokument 29/2011 02.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bydlino oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 12:46
dokument 28/2011 01.02.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bierkowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. 2011-02-04 10:31
dokument 27/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/3 położonej w miejscowości Gać 2011-02-04 10:29
dokument 26/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:48
dokument 25/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:48
dokument 24/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:47
dokument 23/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:47
dokument 22/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:46
dokument 21/2011 01.02.2011 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego 2011-02-01 13:45
dokument 20/2011 28.01.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty 2011-01-28 14:54
dokument 19/2011 26.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 110/3 położonej w obrębie Włynkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-28 08:04
dokument 18/2011 26.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 18/42 oraz części działki Nr 18/43 położonej w obrębie Lubuczewo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-28 08:03
dokument 17/2011 16.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 2/141 położonej w obrębie Bydlino wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-28 08:02
dokument 16/2011 25.01.2011 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata 2011- 2020 2011-01-26 09:10
dokument 15/2011 25.01.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2011 rok. 2011-01-26 09:06
dokument 14/2011 19.01.2011 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "Aktywni +45- zajęcia edukacyjne dla osób po 45 roku życia z terenu Gminy Słupsk" 2011-01-24 14:15
dokument 13/2011 19.01.2011 w sprawie udzielenia osobie pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku w czasie nieobecności Kierownika pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "Aktywni +45 - zajęcia edukacyjne dla osób po 45 roku życia z terenu Gminy Słupsk" 2011-01-24 14:14
dokument 12/2011 19.01.2011 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "WYCHODZIMY Z CIENIA" 2011-01-24 14:12
dokument 11/2011 19.01.2011 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk w Głobinie pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "Aktywni mogą więcej ? Grąsino 2011- edukacja kulturalna poprzez aktywne działanie" 2011-01-24 14:11
dokument 10/2011 19.01.2011 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk w Głobinie pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk w związku z realizacją projektu pn. "Aktywni mogą więcej - edukacja kulturalna poprzez aktywne działanie" 2011-01-24 14:09
dokument 9/2011 18.01.2011 w sprawie uchylenia wykazu w części dotyczącej sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 167/161, 167/164, 167/170, 167/183, 167/184, 167/185, 167/186, 167/188, 167/189 i 167/190 położonych w Krępie Słupskiej. 2011-01-19 09:04
dokument 8/2011 17.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 150/1 położonej w obrębie Włynkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-18 13:36
dokument 7/2011 17.01.2011 r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 6/18 położonej w obrębie Jezierzyce wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-18 13:35
dokument 6/2011 17.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 292 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-18 13:34
dokument 5/2011 12.01.2011 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk w Głobinie pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk na czas realizacji projektu pn. "Aktywni mogą więcej-edukacja kulturalna poprzez aktywne działanie" 2011-01-18 13:32
dokument 4/2011 12.01.2011 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk w Głobinie pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk na czas realizacji projektu pn. "Aktywni mogą więcej-Grąsino 2011-edukacja kulturalna poprzez aktywne działanie" 2011-01-18 13:31
dokument 3/2011 10.01.2011 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej 1/2 części działki Nr 375 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2011-01-12 13:08
dokument 2/2011 10.01.2011 w sprawie określenia wzoru wniosku o dotację z budżetu gminy Słupsk na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Słupsk oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji 2011-01-12 13:07
dokument 1/2011 4.01.2011 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 295 położonej w Głobinie, będącej własnością Bożeny Janeczek -Kanigowskiej i Jana Kanigowskiego. 2011-01-10 11:20