Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 3/11 w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku z dnia 7 lutego 2011r. "MB-MAXIPROJEKT" Beata Starzyńska ul. Gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w m. Redzikowo-Wieszyno...

OS.6220.3.3.2011.ML

WÓJT GMINY SŁUPSK
działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1227z póź.zm.) zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 3/11 w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku z dnia 7 lutego 2011r. „MB-MAXIPROJEKT” Beata Starzyńska ul. Gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w m. Redzikowo – Wieszyno, terenów objetych statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z przyłączami do granic działek, odprowadzeniem wód deszczowych do rowu szczegółowego R-B7 spod Mianowic, po ich podczyszczeniu w osadniku i separatorze i częściowemu zgromadzeniu w zbiorniku retencyjnym. Wody deszczowe odprowadzone będą z terenów z n/w działek: obręb Wieszyno – dz. nr 54/18, 54/19, obręb Redzikowo – dz. nr 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16 ” na terenie Gminy Słupsk.

Wnioski i uwagi można składać w pokoju Nr 1 w budynku „B” Urzędu Gminy Słupsk, w godzinach od 8:00 - 15:00.

Zawiadomienie umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wieszyno, Redzikowo
3. na stronie internetowej http://bip.gminaslupsk.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 21-02-2011 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 21-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2011 08:47