Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 11/2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wspólnego projektu pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1130G na odcinku Siemianice-Jezierzyce oraz drogi powiatowej Nr 1177G w Głobinie" 2011-05-07 10:09
dokument 10/2011 w sprawie umowy pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Miejskiej Słupsk pomocy finansowej na realizację wspólnego zadania publicznego 2011-05-07 10:07
dokument 8/9/2011 w sprawie uzasadnienia do zmian w budżecie oraz WPF 2011-05-07 10:05
dokument 7/2011 w sprawie wprowadzenia aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 13 maja 2009 roku pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. "Program gospodarki wodno - ściekowej w rejonie Słupska". 2011-04-29 13:53
dokument 6/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk 2011-04-29 13:52
dokument 5/2011 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2011-04-29 13:51
dokument 4/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków 2011-04-29 13:50
dokument 3/2011 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2010. 2011-04-29 13:49
dokument 2/2011 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-04-29 13:48
dokument 1/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupsk za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2010 2011-04-29 13:47