Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Druk nr 21 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego" w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia wniosku o dofinansowanie. 2011-06-16 13:19
dokument Druk nr 20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie aktu utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu 2011-06-14 11:25
dokument Druk nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Słupsk podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wieszyno 2011-06-10 14:34
dokument Druk nr 18 w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko 2011-06-10 13:56
dokument Druk nr 17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk. 2011-06-17 12:32
dokument Druk nr 16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej 2011-06-10 14:30
dokument Druk nr 15 w sprawie udzielenia Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wspólnego projektu pn. Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku Siemianice ? Swochowo 2011-06-10 13:51
dokument Druk nr 14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk 2011-06-10 13:41
dokument Druk nr 13 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 2011-06-10 13:40
dokument Druk nr 12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. 2011-06-10 13:38
dokument Druk nr 11 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników na lata 2012- 2015 2011-06-10 13:36
dokument Druk nr 10 w sprawie odpowiedzi na skargę 2011-06-10 13:35
dokument Druk nr 9 w sprawie realizacji projektu pn. "Program aktywizacji społeczno zawodowej mieszkańców gminy Słupsk - Nowe perspektywy" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2011-06-16 13:16
dokument Druk nr 8 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXIX/348/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Słupsk 2011-06-10 13:32
dokument Druk nr 7 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXVI/325/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Redzikowie 2011-06-10 13:29
dokument Druk nr 6 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXVI/326/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego we Wrześciu. 2011-06-10 13:27
dokument Druk nr 5 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXV/219/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Siemianicach. 2011-06-10 13:27
dokument Druk nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nabywcy najmowanego lokalu 2011-06-10 13:28
dokument Druk nr 3 w sprawie odpowiedzi na skargę 2011-06-10 13:28
dokument Druk nr 2 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Słupsk 2011-06-16 13:14
dokument Druk nr 1 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Słupsk 2011-06-16 13:14