Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu uprawy pieczarek wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 554/3, 558, 568, 569, 570 obręb Bierkowo, Gmina Słupsk" 2013-12-31 12:03
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 grudnia 2013 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.21.4.2013 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Roboty drogowe związane z budową drogi na działce nr 3 położonej w miejscowości Warblewo w Gminie Słupsk"... 2013-12-13 11:04
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 grudnia 2013 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.16.7.2013 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji urządzenia (studni wierconej) umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości wiekszej niż 10 m3 na godzinę"... 2013-12-13 11:02
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 15 listopada 2013 r. złożonego przez "MB - MAXIPROJEKT" Beata Starzyńska, ul. Gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa układu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelino do granicy obrębu z m. Włynkówko - gmina Słupsk, o długości nie mniejszej niż 1 km" 2013-12-12 08:06
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 MW na części działki nr 176/2 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2013-12-03 19:20
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 MW na działce 176/1 oraz części działki nr 176/2 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2013-12-03 19:18
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 MW na działkach nr 198/8, 194, 193 oraz na części działek nr 198/12 i 198/6 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2013-12-03 19:14
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 MW na części działki nr 170/19 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2013-12-03 19:12
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 MW na części działek nr 170/15, 170/16, 170/13, 170/17, 179, 198/1, 198/3, 198/10, 198/11 i 198/5 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2013-12-03 19:10
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 MW na części działki nr 202/6 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2013-12-03 19:06
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 MW na działce nr 202/5 oraz części działki 202/6 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2013-12-03 19:02
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu złożonego przez Pana Roberta Grodeckiego z ramienia RDK Projekt ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi Leśnej Nr 10 w leśnictwie Zębowo" 2013-10-18 11:53
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku wniosku z dnia 30 września 2013 r. złożonego przez "WIE-DROGI" Usługi Projektowe i Nadzory, ul. Małcużyńskiego 6/15, 76-200 Słupsk, w imieniu Inwestora Gminy Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Roboty drogowe związane z budową drogi na działce nr 3 położonej w miejscowości Warblewo w Gminie Słupsk" 2013-10-16 10:37
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Podział istniejącego systemu kanalizacji w północno-wschodniej części Gminy Słupsk, przez wydzielenie i budowę nowego odcinka kanalizacji tłocznej, odprowadzającej ścieki ze zlewni obejmującej miejscowości - Bukówka, Grąsino, Jezierzyce, Karzcino, Kukowo, Lubuczewo, Rogawica, Swochowo, Wiklino, Wrzeście" 2013-10-08 08:49
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie istniejącej instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania instalacji grzewczych zakładu MARKOS Sp. z o.o., Głobino 79, 76-200 Słupsk" 2013-10-02 10:02
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Podziale istniejącego systemu kanalizacji w północno-wschodniej części Gminy Słupsk, przez wydzielenie i budowę nowego odcinka kanalizacji tłocznej, odprowadzającej ścieki ze zlewni obejmującej miejscowości - Bukówka, Grąsino, Jezierzyce, Karzcino, Kukowo, Lubuczewo, Rogawica, Swochowo, Wiklino, Wrzeście" 2013-09-25 08:31
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni awaryjnej nr 2/2013) na działce 251/50 w obrębie Włynkówko" 2013-09-06 12:40
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji urządzenia (studni wierconej) umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości wiekszej niż 10 m3 na godzinę" 2013-08-29 14:22
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 sierpnia 2013 roku wydana została decyzja znak OS.6220.14.20.2012.2013 odmawiająca wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie grzebowiska dla zwłok zwierzęcych na działce 150 w Bruskowie Małym" 2013-08-20 20:00
dokument ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 sierpnia 2013 roku wydana została decyzja znak OS.6220.13.7.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie bazy ZOO w granicach działek 242/1 i 260/1 w obrębie Gałęzinowo, gm. Słupsk?, na wniosek TOURTREND Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinku 14, 76-200 Słupsk. 2013-08-08 13:16
dokument ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK - Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 2013 roku wydana została decyzja znak OS.6220.9.8.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowa (modernizacja) zakładu produkcyjnego MIRKO? w Gminie Słupsk., na wniosek Zakładu Przetwórstwa Ryb "MIRKO" B. Krasnoborski Sp.J., Głobino 73, 76-200 Słupsk. 2013-08-05 09:24
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lipca 2013 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.13.5.2013 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie bazy ZOO w granicach działek 242/1 i 260/1 w obrębie Gałęzinowo, gm. Słupsk" 2013-08-08 13:13
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2013 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.9.6.2013 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa (modernizacja) zakładu produkcyjnego MIRKO" 2013-07-25 14:42
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie fragmentu (ok. 800 m) linii 400kV relacji Słupsk Żarnowiec, na przedpolu stacji elektroenergetycznej SE 400/110kV Słupsk - Wierzbięcino 2013-07-25 14:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Słupsk Poznańska - GPZ Dębnica Kaszubska" 2013-07-23 11:19
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie fragmentu (ok. 800 m) linii 400kV relacji Słupsk Żarnowiec, na przedpolu stacji elektroenergetycznej SE 400/110kV Słupsk-Wierzbięcino 2013-07-17 13:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Słupsk Poznańska - GPZ Dębnica Kaszubska" 2013-07-17 12:55
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2013 roku wydana została decyzja znak OS.6220.7.8.2013 umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego, wraz z przyłączem dla zasilania suszarni zboża w kompleksie suszarniczo silosowym na dz. 101/23 w m. Jezierzyce" 2013-07-10 08:32
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2 lipca 2013 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.29.10.2012.2013 o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupia w m. Bydlino" 2013-07-03 14:35
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie bazy ZOO w granicach działek 242/1 i 260/1 w obrębie Gałęzinowo, gm. Słupsk" 2013-07-01 11:10
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa (modernizacja) zakładu produkcyjnego MIRKO" 2013-06-12 13:25
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego, wraz z przyłączem dla zasilania suszarni zboża w kompleksie suszarniczo silosowym na dz. 101/23 w m. Jezierzyce" 2013-05-14 13:06
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko-Gmina Słupsk", na wniosek ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 75A, 10-460 Olsztyn. 2013-04-26 12:15
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku warsztatu samochodowego z wulkanizacją", na wniosek Pana Artura Szamiel 2013-03-21 14:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Marka Wysockiego z ramienia WZRT-PÓŁNOC Sp. z o.o. działającego z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Słupsk Poznańska-GPZ Dębnica Kaszubska 2013-03-19 15:21
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia wniosku z dnia 19 lutego 2013 r. złożonego przez Pana Marka Wysockiego z ramienia WZRT-PÓŁNOC Sp. z o.o. działającego z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Słupsk Poznańska-GPZ Dębnica Kaszubska 2013-03-19 15:16
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie fragmentu (ok. 800 m) linii 400kV relacji Słupsk Żarnowiec, na przedpolu stacji elektroenergetycznej SE 400/110kV Słupsk-Wierzbięcin 2013-03-19 15:13
dokument Zawiadomienie/Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowie drogi powiatowej nr 1015G na odcinku droga wojewódzka nr 203 - Bruskowo Wielkie"... 2013-02-28 16:44
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków dla osiedla PGO w miejscowości Bierkowo" 2013-02-28 16:41
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lutego 2013 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.34.6.2012.2013 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku warsztatu samochodowego z wulkanizacją" 2013-02-12 13:42
dokument Zawiadomienie/Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lutego 2013 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.36.8.2012.2013 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1015G na odcinku droga wojewódzka nr 203 - Bruskowo Wielkie" 2013-02-12 13:40
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie grzebowiska dla zwłok zwierzęcych na działce 150 w Bruskowie Małym" 2013-02-11 12:56
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lutego 2013 roku wydana została decyzja znak OS.6220.31.7.2012.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa rozdzielni 110 kV do układu docelowego pola 12-21 w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w m. Wierzbięcin" 2013-02-08 11:06
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków dla osiedla PGO w miejscowości Bierkowo" 2013-02-05 09:11
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2013 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.14.11.2012.2013 o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie grzebowiska dla zwłok zwierzęcych na działce 150 w Bruskowie Małym" 2013-01-15 14:59
dokument Zawiadomienie/Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2012 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko - Gmina Słupsk" na terenie Gminy Słupsk. 2013-01-04 08:51