Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały nr XXVIII/283/2013 z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/253/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Słupsk nr X/94/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r., publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 139 poz 2845 z dnia 26.10.2011r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Słupsk, pod adresem: ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199 poz. 1227) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wnioski można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w formie zarządzenia Wójta Gminy Słupsk, Treść zarządzenia dostępna będzie na stronie internetowej www.gminaslupsk.pl – BIP oraz w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 26-06-2013 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Stepnowski 26-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2013 13:37