Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 229/2008 31.12.2008 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 15 w Bruskowie Małym. 2009-01-05 14:59
dokument 228/2008 29.12.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-12-31 11:16
dokument 227/2008 19.12.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, 13 położonych w Głobinie obręb geodezyjny Płaszewko. 2008-12-29 14:29
dokument 226/2008 18.12.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-12-29 14:55
dokument 225/2008 18.12.2008 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych. 2008-12-29 15:13
dokument 224/2008 17.12.2008 dotyczące uchylenia zarządzenia nr 34/2008 Wójta Gminy Słupsk z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19/94 Zarządu Gminy Słupsk w części dotyczącej lokalu nr 1, uchylenia wykazu i odwołania przetargu na sprzedaż lokalu nr 1 w budynku nr 10 przy ulicy Głównej w Jezierzycach, stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-12-29 14:25
dokument 223/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-12-29 14:21
dokument 222/2008 16.,12.2008 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009. 2009-01-07 10:08
dokument 221/2008 16.12.2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Słupsk na rok 2009. 2009-01-07 10:09
dokument 220/2008 16.12.2008 218/2008 16.12.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 57/1 położonej w miejscowości Swołowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-12-29 14:17
dokument 219/2008 16.12.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 57/1 położonej w miejscowości Swołowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-12-29 14:17
dokument 218/2008 16.12.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 57/1 położonej w miejscowości Swołowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-12-29 14:15
dokument 217/2008 15.12.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 87/1, położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce. 2008-12-29 14:14
dokument 216/2008 09.12.2008 w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/4 w Karżcinie na działkę nr 305/8 i udział ? niewydzielonej części w działce nr 305/4 położonych we Włynkówku. 2008-12-29 14:06
dokument 215/2008 09.12.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. 2008-12-29 14:04
dokument 214/2008 09.12.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-12-29 14:02
dokument 213/2008 08.12.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 235/2007 Wójta Gminy Słupsk, uchylenia wykazu i odwołania I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 120/38 położonej w Kusowie obręb Płaszewko, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-12-09 13:34
dokument 212/2008 05.12.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 3/34, położonej w obrębie geodezyjnym Rogawica. 2008-12-08 10:03
dokument 211/2008 05.12.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 101/6, położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce. 2008-12-08 10:01
dokument 210/2008 05.12.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 61/3, położonej w obrębie geodezyjnym Jezierzyce. 2008-12-08 10:00
dokument 209/2008 05.12.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 13/1 i nr 13/2 położonych w Bruskowie Wielkim. 2008-12-08 09:58
dokument 208/2008 05.12.2008 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziałów w działce Nr 49/1 od współwłaścicieli ww. działki położonej w Lubuczewie. 2008-12-08 09:55
dokument 207/2008 05.12.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-12-09 15:00
dokument 206/2008 5.12.2008w sprawie organizacji i udziału w treningu sztabowym i ćwiczeniu składów osobowych zespołów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Urzędu Gminy, szkół i zakładów pracy oraz jednostek OSP gminy. 2008-12-08 09:52
dokument 205/2008 27.11.2008 w sprawie zmian w rzeczowym wykazie akt. 2008-12-04 11:17
dokument 204/2008 01.12.2008 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości w Warblewie. 2008-12-04 11:15
dokument 203/2008 01.12.2008 w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 127/2 położonej w Gałęzinowie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży. 2008-12-02 08:12
dokument 202/2008 01.12.2008 w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 241 położonej w Bierkowie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży. 2008-12-02 08:11
dokument 201/2008 27.11.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. 2008-12-01 09:46
dokument 200/2008 26.11.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-12-01 09:45
dokument 199/2008 25.11.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 89/32, położonej w obrębie geodezyjnym Grąsino. 2008-11-27 07:47
dokument 198/2008 25.11.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 120/10, położonej w obrębie geodezyjnym Strzelino. 2008-11-27 07:46
dokument 197/2008 20.11.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 115/23, 115/24, 115/25, 115/26, 115/27 położonej w Głobinie obręb geodezyjny Płaszewko. 2008-11-21 12:20
dokument 196/2008 14.11.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 636 położonej w Siemianicach. 2008-11-20 09:54
dokument 195/2008 13.11.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. 2008-11-20 09:51
dokument 194/2008 13.11.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-11-20 09:49
dokument 193/2008 12.11.2008 w sprawie organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz na czas trwania klęski żywiołowej na obszarze Gminy Słupsk. 2008-11-20 09:47
dokument 192/2008 12.11.2008 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Słupsk na rok 2009. 2008-11-20 09:18
dokument 191/2008 04.11.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-11-07 10:10
dokument 190/2008 29.10.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 599/1 położonej w Siemianicach. 2008-11-03 10:34
dokument 189/2008 29.10.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-11-03 10:32
dokument 188/2008 24.10.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 163/2 położonej w Siemianicach 2008-10-24 12:55
dokument 187/2008 24.10.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 127/6 położonej w Gałęzinowie. 2008-10-24 12:53
dokument 186/2008 20.10.2008 w sprawie wprowadzenia do użytku " Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Słupsk" 2010-05-06 10:43
dokument 185/2008 22.10.2008 w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 170/2008 z dnia 6 października 2008 roku dotyczącego trybu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. księgowości w Referacie Księgowości, podatków i opłat Urzędu Gminy w Słupsku. 2008-10-22 11:28
dokument 184/2008 21.10.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-10-22 12:37
dokument 183/2008 20.10.2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i wybrakowania sprzętu i materiałów do prowadzenia prac ratowniczo-gaśniczych i obrony cywilnej, który jest w posiadaniu OSP, zakładów pracy i gminy. 2008-10-21 14:45
dokument 182/2008 15.10.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 40/4 położonej w miejscowości Lubuczewo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-10-16 10:04
dokument 181/2008 15.10.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 12/1 położonej w miejscowości Gać wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-10-16 09:57
dokument 180/2008 14.10.2008 w sprawie zamiany działki Nr 60/1, położonej w Lękwicy stanowiącej własność Pana Marka Lewandowskiego na działkę Nr 55/2, położoną w Lękwicy, stanowiącą własność Gminy Słupsk. 2008-10-16 09:36
dokument 179/2008 13.10.2008 w sprawie zamiany udziału wynoszącego 1/10 części w działce nr 97, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno oraz udziału wynoszącego 1/10 części w działce 99, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno stanowiącego współwłasność Państwa Henryka i Mirosławy Matuska w zamian za udział wynoszący 1/2 w działce Nr 375, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno, stanowiący własność Gminy Słupsk. 2008-10-14 09:35
dokument 178/2008 13.10.2008 w sprawie zamiany udziału wynoszącego 38/100 części w działce nr 168/10, położoną w Karzcinie stanowiącego współwłasność Pana Piotra Pytlaka, Ewy Pytlak i Justyny Pytlak w zamian za działkę Nr 168/12, położoną w Karzcinie, stanowiącą własność Gminy Słupsk. 2008-10-14 09:30
dokument 177/2008 13.10.2008 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 114/1, położonej w Strzelinie, będącej własnością Pana Kazimierza Meka. 2008-10-14 09:26
dokument 176/2008 13.10.2008 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 119/26 położonej w Strzelinie, będącej własnością Pani Haliny Buchacz. 2008-10-14 09:24
dokument 175/2008 13.10.2008 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i ppoż w Urzędzie Gminy w Słupsku. 2008-10-14 08:50
dokument 174/2008 13.10.2008 w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 199/12 położonej w miejscowości Włynkówko, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-10-14 08:48
dokument 173/2008 13.10.2008 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr 83/7 i nr 83/8 położonych w Gałęzinowie, stanowiących gminny zasób mienia komunalnego Gminy Słupsk. 2008-10-14 08:40
dokument 172/2008 8.10.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 r. 2008-10-13 08:32
dokument 171/2008 07.11.2008 w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 123 położonej w miejscowości Bierkowo, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-10-08 12:37
dokument 170/2008 06.10.2008 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. księgowości w Referacie Księgowości,podatków i opłat Urzędu Gminy w Słupsku. 2008-10-07 12:07
dokument 169/2008 06.10.2008 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2008-10-07 12:06
dokument 168/2008 06.10.2008 w sprawie przygotowania gminy do zapobiegania i zwalczania skutków ekstremalnych warunków zimowych. 2008-10-07 12:05
dokument 167/2008 06.10.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/4 położonej w Krzemienicy. 2008-10-07 12:03
dokument 166/2008 03.10.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54/4 położonej w Krępie. 2008-10-07 12:02
dokument 165/2008 29.09.208 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 2008-10-09 09:28
dokument 164/2008 29.09.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-10-09 09:29
dokument 163/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 42/1 położonej w miejscowości Bierkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-09-24 14:50
dokument 162/2008 24.09.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomosci Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości Nr 120/16, położonej w obrębie geodezyjnym Strzelino. 2008-10-07 11:58
dokument 161/2008 23.09.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomosci Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonych nr 180, 195/4, 197/6, 206 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa. 2008-10-07 11:56
dokument 160/2008 23.09.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomosci Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości Nr 121/48, położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko. 2008-10-07 11:54
dokument 159/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 134 położonej w miejscowości Włynkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-09-24 14:49
dokument 158/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 91/19 położonej w miejscowości Gałęzinowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-09-24 14:47
dokument 157/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działkę Nr 54/1 położonej w miejscowości Grąsinie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-09-24 14:45
dokument 156/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 275 położonej w miejscowości Siemianice wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-09-24 14:44
dokument 155/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 91/19 położonej w miejscowości Gałęzinowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-09-24 14:42
dokument 154/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 275 położonej w miejscowości Siemianice wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-09-24 14:40
dokument 153/2008 z dnia 19.09.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 307/75 położonej w Siemianicach. 2008-09-24 14:36
dokument 151/2008 z dnia 18.09.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. 2008-10-09 09:22
dokument 150/2008 z dnia 18.09.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-10-09 09:19
dokument 149/2008 z dnia 17.09.2008 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom oraz studentom I roku. 2008-09-24 14:34
dokument 148/2008 z dnia 17.09.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 91/19 położonej w Gałęzinowie. 2008-09-24 14:33
dokument 147/2008 z dnia 15.09.2008 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 57/9, 57/7położonych w Swołowie. 2008-09-24 14:31
dokument 146/2008 z dnia 15.09.2008 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Redęcin w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 2008-09-24 15:16
dokument 145/2008 z dnia 15.09.2008 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gać w celu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 2008-09-24 15:14
dokument 144/2008 z dnia 08.09.2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Słupsk. 2008-12-16 14:06
dokument 143/2008 z dnia 08.09.2008 w sprawie: polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Słupsk 2009-02-13 08:18
dokument 142/2008 z dnia 08.09.2008 w sprawie założeń polityki społeczno- gospodarczej na 2009 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Słupsk na 2009 rok. 2008-09-24 14:24
dokument 141/2008 z dnia w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działki nr 24/25 położonej w Bydlinie. 2008-09-24 14:22
dokument 140/2008 z dnia 05.09.2008 roku w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działki nr 24/24 położonej w Bydlinie. 2008-09-24 14:13
dokument 139/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupsku 2008-09-24 14:11
dokument 138/2008 z dnia 01.09.2008 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 2008-09-24 14:06
dokument 137/2008 z dnia 01.09.2008 roku w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 144/4 położonej w miejscowości Wiklino, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-09-24 14:03
dokument 136/2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-10-09 09:15
dokument 135/2008 25.08.2008 w sprawie przyjęcia info o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupsk oraz informacji o realizacji planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008. 2008-11-18 12:58
dokument 134/2008 z dnia 18.08.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. 2008-10-09 08:47
dokument 133/2008 z dnia 18.08.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-10-09 08:52
dokument 132/2008 z dnia 14.08.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomosci Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości Nr 89/31, położonej w obrębie geodezyjnym Grąsino. 2008-10-09 12:44
dokument 131/2008 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Słupsk na czas realizacji projektu pn. "Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy Słupsk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Słupsk. 2008-09-24 10:43
dokument 130/2008 z dnia 11.08.2008 r. w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej i odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2/51 i nr 2/52, położonych w Bydlinie, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-08-12 08:09
dokument 129/2008 z dnia 8.08.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 28/2 położonej w Lubuczewo. 2008-08-11 08:58
dokument 128/2008 z dnia 08.08.2008 r. w sprawie sprzedaży 1/3 udziału gminy w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 28/3 w Lubuczewie stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk 2008-08-14 08:03
dokument 127/2008 z dnia 08.08.2008 r. w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/13 położonej w Swochowie. 2008-08-14 08:01
dokument 125/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 134/5 położonej we Włynkówku. 2008-08-08 09:20
dokument 124/ 2008 z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 158/33 położonej w Wiklinie. 2008-08-08 09:18
dokument 122/2008 z dnia 7.08.2008 r. w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Słupsku 2008-08-11 08:55
dokument 119/2008 z dnia 28.07.2008 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 331/1, położonej w Siemianicach, będącej własnością Państwa Haliny i Jerzego Murawskich. 2008-10-09 12:39
dokument 117/2008 z dnia 22.06.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działki nr 148 położonej w Warblewie. 2008-10-09 12:36
dokument 115/2008 15.07.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-07-30 13:10
dokument 114/2008 15.07.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 31 położonej w miejscowości Krępa wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-07-30 12:52
dokument 113/2008 15.07.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki Nr 514/1 położonej w miejscowości Siemianice wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-07-30 12:50
dokument 112/2008 09.07.2008 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2008-07-30 12:49
dokument 111/2008 09.07.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działki nr 127/5 położonej w Gałęzinowie. 2008-07-30 12:47
dokument 110/2008 07.07.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 197/9, położonej w Krępie. 2008-07-30 12:44
dokument 109/2008 07.07.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 54/9, położonej w Wieszynie. 2008-07-30 12:42
dokument 108/2008 07.07.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 16/4, położonej w Wieszynie. 2008-07-30 12:39
dokument 107/2008 07.07.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 164 i Nr 167, położonych w Strzelinie. 2008-07-30 12:37
dokument 106/2008 02.07.2008 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2008-07-30 12:20
dokument 105/2008 02.07.2008 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2008-07-30 12:18
dokument 104/2008 02.07.2008 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2008-07-30 12:16
dokument 103/2008 01.07.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 95/3, położonej w Redęcinie. 2008-07-30 12:14
dokument 102/2008 01.07.2008 w sprawie zamiany działki Nr 183/1, położonej we Włynkówku stanowiącej własność Pani Barbary Krysztofiak na działkę Nr 131/2, położoną we Włynkówku, stanowiącą własność Gminy Słupsk. 2008-07-30 12:12
dokument 101/2008 01.07.2008 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 203/17, położonej we Włynkówku, będącej własnością Pani Agnieszki Jeruzal - Ogrisek. 2008-07-30 12:10
dokument 100/2008 01.07.2008 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 43/47 i 43/48, położonych w Redzikowie, będących własnością Państwa Sławomiry i Jana Juńczyk. 2008-07-30 12:08
dokument 99/2008 30.06.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 122 położonej w Jezierzycach. 2008-07-30 12:40
dokument 98/2008 17.06.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 11/62 położonej w Jezierzycach. 2008-06-30 15:20
dokument 97/2008 26.06.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-07-02 11:09
dokument 96/2008 17.06.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. 2008-06-30 15:19
dokument 95/2008 17.06.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-06-30 15:18
dokument 94/2008 13.06.2008 w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 198/6 położonej w Krępie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-06-17 07:24
dokument 93/2008 13.06.2008 w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 115/6 położonej w miejscowości Bierkowo, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-06-17 07:20
dokument 92/2008 09.06.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 13 położonej w miejscowości Bruskowo Wielkie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-06-12 12:18
dokument 91/2008 05.06.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 350/2 położonej w Krępie. 2008-06-12 12:16
dokument 90/2008 05.06.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 199/10 położonej we Włynkówku. 2008-06-12 12:15
dokument 89/2008 05.06.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 316/9 położonej w Siemianicach. 2008-06-12 12:14
dokument 88/2008 05.06.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 243/12 i nr 243/13 położonych w Bierkowie. 2008-06-12 12:13
dokument 87/2008 04.06.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-06-12 12:12
dokument 86/2008 04.06.2008 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kusowo. 2008-06-12 12:11
dokument 85/2008 28.05.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-06-12 12:10
dokument 84/2008 19.05.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk budynku mieszkalnego nr 3A w Swołowie. 2008-06-12 12:08
dokument 83/2008 19.05.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Piękna wieś 2008" 2008-06-12 12:07
dokument 82/2008 15.05.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. 2008-06-12 12:06
dokument 81/2008 15.05.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-06-12 12:05
dokument 80/2008 12.05.2008 w sprawie regulaminu udzielenia dofinansowania w 2008 roku na realizację programu "Gmina bez azbestu". 2008-06-12 11:52
dokument 79/2008 07.05.2008 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kusowo. 2008-06-12 11:51
dokument 78/2008 06.05.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej część działki Nr 2/141 położonej w miejscowości Bydlino wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-06-12 11:50
dokument 77/2008 06.05.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-06-12 11:49
dokument 76/2008 30.04.2008 dotyczące dokonania zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Słupsk Nr 75/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie ustalenia standardów ilości godzin nauczycielskich przypadających na jednego ucznia w szkołach Gminy Słupsk. 2008-06-12 11:48
dokument 75/2008 25.04.2008 w sprawie ustalenia standardów ilości godzin nauczycielskich przypadających na jednego ucznia w szkołach Gminy Słupsk. 2008-06-12 11:44
dokument 74/2008 24.04.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 14/6, 14/7, 14/8, 14/9 położonych. 2008-05-09 07:48
dokument 73/2008 23.04.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-05-09 07:47
dokument 72/2008 21.04.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/43 położonej w Rogawicy. 2008-04-24 19:54
dokument 71/2008 z dnia 21.04.2008 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Słupsk w Słupsku 2008-08-19 09:07
dokument 70/2008 16.04.2008 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2008-04-24 19:53
dokument 69/2008 16.04.2008 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2008-04-24 19:52
dokument 68/2008 16.04.2008 w sprawie sprzedaży gruntu działki dla użytkownika wieczystego. 2008-04-24 19:51
dokument 67/2008 16.04.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działki oznaczonej geodezyjnie Nr 88/4, położonej w obrębie Bruskowo Małe wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-17 18:43
dokument 66/2008 14.04.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-04-17 18:43
dokument 65/2008 11.04.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk lokali mieszkalnych w budynku nr 23 we Wrześciu. 2008-04-17 18:42
dokument 64/2008 11.04.2008 w sprawie zmiany treści § 2 Zarządzenia Nr 9/2008 z dnia 17.01.2008 r. 2008-04-17 18:41
dokument 63/2008 02.04.2008 w sprawie aktualizacji ceny wywoławczej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 183/3 położonej w miejscowości Wlynkowo, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-17 18:40
dokument 62/2008 31.03.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. 2008-04-17 18:39
dokument 61/2008 28.03.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 155/11 położonej w Strzelinie. 2008-04-17 18:37
dokument 60/2008 26.03.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 15/1 położonej w Redzikowie. 2008-04-17 18:36
dokument 59/2008 26.03.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-04-17 18:36
dokument 58/2008 21.03.2008 w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Swołowo. 2008-04-17 18:36
dokument 57/2008 20.03.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 117/1 położonej w miejscowości Gać. 2008-04-07 18:35
dokument 56/2008 17.03.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. 2008-04-07 18:33
dokument 55/2008 17.03.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-04-07 18:32
dokument 54/2008 14.03.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części działki Nr 100/36 położonej w miejscowości Redęcin wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 18:31
dokument 53/2008 12.03.2008 w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 158/18 położonej w Wiklinie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży. 2008-04-07 18:30
dokument 52/2008 05.03.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki oznaczonej geodezyjnie Nr 168/4, położoną w obrębie Swołowo wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 18:29
dokument 51/2008 05.03.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego działki Nr 280, położnej w miejscowości Bierkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 18:29
dokument 50/2008 03.03.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części działki Nr 58/2 położonej w miejscowości Swołowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 18:28
dokument 49/2008 03.03.2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2007. 2009-04-09 13:06
dokument 48/2008 03.03.2008 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. 2008-04-07 18:27
dokument 47/2008 27.03.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. 2008-04-07 18:26
dokument 46/2008 27.02.2008 w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/1 położonej w Bydlinie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży. 2008-04-07 18:24
dokument 45/2008 27.02.2008 w sprawie przygotowania sił i środków do zwalczania pożarów, skutków klęsk żywiołowych i innych możliwych miejscowych zagrożeń w okresie wiosenno-letnim. 2008-04-07 18:23
dokument 44/2008 27.02.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-04-07 18:22
dokument 43/2008 26.02.2008 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjalistom. 2008-04-07 18:21
dokument 42/2008 26.02.2008 w sprawie wprowadzenia w miejscowości Redzikowo Osiedle " strefy zamieszkania" 2008-04-07 18:21
dokument 41/2008 26.02.2008 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Słupsk 2008-04-07 18:19
dokument 40/2008 25.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części działki Nr 37/3 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 18:17
dokument 39/2008 22.02.2008 w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Swołowo. 2008-04-07 18:17
dokument 38/2008 22.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego działki Nr 42 położonej w miejscowości Krzemienica wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 18:16
dokument 37/2008 22.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego działki Nr 229 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 18:15
dokument 36/2008 20.02.2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupsk w formie przetargu. 2008-04-07 18:14
dokument 35/2008 18.02.2008 w sprawie przydziału lokali mieszkalnych 2008-04-07 18:13
dokument 34/2008 14.02.2008 w sprawie zmiany uchwały nr 19/94 Zarządu Gminy Słupsk w części dotyczącej lokalu nr 1, uchylenia wykazu i odwołania przetargu na sprzedaż lokalu nr 1 w budynku nr 10 przy ulicy Głównej w Jezierzycach, stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-07 18:12
dokument 33/2008 13.02.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości położonych w miejscowości Krępa na osiedlu " Kwitnące Ogrody" 2008-04-07 18:11
dokument 32/2008 13.02.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-04-07 18:08
dokument 31/2008 12.02.2008 w sprawie prowadzenia centralnych rejestrów kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Słupsk 2008-04-07 18:07
dokument 30/2008 08.02.2008 w sprawie sprzedaży 1/2 udziału gminy w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32/5 w Bruskowie Wielkim stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-07 18:05
dokument 5/2008 10.01.2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk. 2008-06-12 11:32
dokument 29/2008 08.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działek Nr 2/3, Nr 2/4, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno oraz działki Nr 226/2 położonej w miejscowości Wiklino wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 18:04
dokument 28/2008 08.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki Nr 6/18, położonej w miejscowości Jezierzyce wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 18:04
dokument 27/2008 08.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej działkę oznaczoną geodezyjnie Nr 292, położoną w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 18:03
dokument 26/2008 08.02.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 201/2 położonej w Gałęzinowie 2008-04-07 18:02
dokument 25/2008 06.02.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 155 położonej w Łupinach obręb geodezyjny Krępa 2008-04-07 18:01
dokument 24/2008 06.02.2008 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 62/1 położonej w Bierkowie. 2008-04-07 18:00
dokument 23/2008 05.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części działki Nr 58/2 położonej w miejscowości Swołowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-07 17:59
dokument 22/2008 31.01.2008 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług Urzędu Gminy Słupsk oraz procedury jego aktualizacji. 2008-04-07 17:57
dokument 21/2008 28.01.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego działkę Nr 32/2 położonej w miejscowości Gałęzinowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości 2008-04-07 17:54
dokument 20/2008 28.01.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego działkę Nr 47/3 położonej w miesjcowości Bierkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości 2008-04-07 17:53
dokument 19/2008 28.01.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego działkę Nr 1/30 położonej w miesjcowości Redzikowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości 2008-04-07 17:52
dokument 18/2008 25.01.2008 w sprawie przejęcia udziałów we współwłasnościach nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 17/2, 17/3 położonych w Grąsinie 2008-04-07 17:51
dokument 17/2008 23.01.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-04-07 17:50
dokument 16/2008 22.01.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działki nr 83/5, 83/6, 83/7, 83/8 położonych w Gałęzinowie. 2008-04-07 17:48
dokument 15/2008 22.01.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/2 położonej w Lękwicy 2008-04-07 17:46
dokument 14/2008 22.01.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 242/12 położonej w Wiklinie. 2008-04-07 17:46
dokument 13/2008 22.01.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 115/6 położonej w Bierkowie 2008-04-07 17:43
dokument 12/2008 22.01.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działki nr 115/6 i 115/8 położonych w Głobinie obręb geodezyjny Płaszewko 2008-04-07 17:42
dokument 11/2008 22.01.2008 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie prowadzenia rejestru skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Słupsk. 2008-04-07 17:41
dokument 10/2008 21.01.2008 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 37/2007 z dnia 17.01.2007 r. w części dotyczącej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149/2 położonej we Włynkowie i uchylenia wykazu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149/2 położonej we Włynkowie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-07 17:40
dokument 9/2008 17.01.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 338/72 położonej w Siemianicach. 2008-04-07 17:39
dokument 8/2008 16.01.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/2 położonej w Warblewie. 2008-04-07 17:38
dokument 7/2008 14.01.2008 w sprawie tworzenia i funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupsk 2008-04-07 17:38
dokument 6/2008 11.01.2008 w sprawie wprowadzenia i stosowania Instrukcji w sprawie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Słupsk 2008-04-07 17:38
dokument 4/2008 10.01.2008 w sprawie zamiany niruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 322/25, 322/26 położonych w Siemianicach. 2008-04-07 17:37
dokument 3/2008 09.01.2008 w sprawie planowania, organizacji i realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy w 2008 roku. 2008-04-07 17:37
dokument 2/2008 07.01.2008 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-04-07 17:36
dokument 1/2008 04.01.2008 w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Redęcin. 2008-04-07 17:36