Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Składy Obwodowych Komisji Wyborczych. 2014-11-03 10:43
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-11-03 10:40
dokument Uchwała Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 31 października 2014 roku w sprawie ustalenia treści i druku kart do głosowania. 2014-11-03 10:31
dokument Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 31 października 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr 6/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. 2014-11-03 10:29
dokument Obwieszczenie. Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Słupskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-29 09:57
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Słupsk w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-24 12:21
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Słupsk w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-28 11:36
dokument Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych 2014-10-24 08:43
dokument Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 2014-10-28 08:34
dokument Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z 21 października 2014r. o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-21 14:02
dokument Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania tylko na jednego kandydata na wójta. 2014-10-21 13:51
dokument Zawiadomienie. Gminna Komisja Wyborcza w Słupsku informuje, iż w drodze publicznego losowania zostaną ustalone składy obwodowych komisji wyborczych: 2014-10-20 12:51
dokument Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego 2014-10-17 13:19
dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 13:18
dokument Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 15 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia liczby zarejestrowanych kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 1, 6, 7 , 9, 11, 13. 2014-10-15 13:51
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 15 października 2014 r. - okręg nr 13 2014-10-15 13:48
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 15 października 2014 r. - okręg nr 11 2014-10-15 13:49
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 15 października 2014 r. - okręg nr 9 2014-10-15 13:47
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 15 października 2014 r. - okręg nr 7 2014-10-15 13:44
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 15 października 2014 r. - okręg nr 6 2014-10-15 13:42
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 15 października 2014 r. - okręg nr 1 2014-10-15 13:40
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 8 października 2014 roku. Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmian.) Gminna Komisja Wyborcza w Słupsku wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgach wyborczych. 2014-10-08 11:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 2 października 2014 roku. Podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych... 2014-10-03 10:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 29 września 2014 roku. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 roku wyborów do Rady Gminy Słupsk oraz wyboru wójta. 2014-09-30 08:18
dokument Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku. 2014-09-24 12:51
dokument Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego/ej komisji 2014-09-24 12:48
dokument Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji. 2014-09-24 12:47
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku. Podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-24 12:44
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1 września 2014r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-09-12 11:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 3 września 2014 roku w sprawie podziału Gminy Słupsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2014-09-05 08:53
dokument Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 3 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Rady Gminy Słupsk oraz wyboru wójta w dniu 16 listopada 2014 roku. 2014-09-05 08:49
dokument Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 2014-09-05 08:46
dokument Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-05 08:44
dokument Informacja Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Gdańsku w zakresie podania daty złożenia oświadczenia lustracyjnego 2014-09-05 08:41
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku 2014-09-05 08:35
dokument Strona internetowa Komisarza Wyborczego w Słupsku - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku 2014-09-02 12:00
dokument Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej -aktualności 2014-09-02 11:58
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym... 2014-09-02 11:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego... 2014-07-03 09:35