Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja XL - 25 września 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji do publicznej wiadomości, od dnia 16 września 2014 do 25 września 2014 roku zostały poddane następujące projekty uchwał:

• Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Siemianice.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie nadania nazwy ulicy "Lotnicza"- dz. 185 w obrębie Krępa.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słupsk.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2014-2020.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk z dnia 15 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XVIII/173/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Słupsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk z dnia 9 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.
• Uchwała Rady Gminy Słupsk z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/411/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupsk".
• Uchwała Rady Gminy Słupsk z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupsk przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Słupsk.

Projekty zostały zamieszczony w wyżej wymienionym terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe”. Projekt uchwały pojawiły się także na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Słupsk. W ciągu 7 dni nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące wyżej wymienionych projektów uchwał.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 02-10-2014 17:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Dorota Guzińska 02-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 02-10-2014 17:05