Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXXI/337/2006 29.06.2006 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Słupsku z/s w Jezierzycach w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzial


Uchwała Nr XXXI/337/2006

Rady Gminy Słupsk

z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Słupsku z/s w Jezierzycach w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Słupsk

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104, ze zmianami: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Dz.U. Nr 45, poz. 319); art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami: z 1997 r. Dz.U. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 roku Dz. U. Nr 106, poz. 668; z 2002 roku Dz.U. Nr 113, poz. 984; z 2003 roku Dz.U. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937), art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. „ a”, „g”, „f” i lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz.U. Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128)

Rada Gminy Słupsk

uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 lipca 2006 roku stawia się w stan likwidacji zakład budżetowy działający pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Słupsku z/s w Jezierzycach, celem utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 2. Czynności związane z likwidacją zakładu budżetowego powierza się wykonaniu Wójtowi Gminy Słupsk, który wyznaczy likwidatora i określi zakres jego czynności.

 3. Składniki mienia zakładu budżetowego ustalone na dzień sporządzenia bilansu zamknięcia staną się majątkiem nowo tworzonej Spółki.

 4. Prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego przechodzą na nowo tworzoną Spółkę.

 5. Pracownicy przekształconego w Spółkę zakładu budżetowego staną się pracownikami Spółki.

 6. Likwidacja zakładu budżetowego zakończy się w dniu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzień ten będzie dniem przejęcia praw, o których mowa w ust. 3, 4 i 5

§ 2

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona w wyniku likwidacji zakładu budżetowego działać będzie na podstawie aktu założycielskiego, którego projekt stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Spółka zapewni ciągłość działalności wykonywanej przez zakład budżetowy a w szczególności realizację w imieniu Gminy Słupsk zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu:

 1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

 2. dostawy energii cieplnej,

 3. bieżącego utrzymania dróg, ulic i przystanków,

 4. utrzymania zieleni gminnej, zadrzewień i placów zabaw,

 5. dowozu uczniów do szkół.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do wniesienia do Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wkładu pieniężnego w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz wkładu niepieniężnego (aport) o łącznej wartości 515.338,00 zł, na który składają się następujące składniki majątku gminy:

 1. maszyny, urządzenia i środki transportu o wartości 257.338,00 zł wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

 2. nieruchomość zabudowana o wartości 258.000 zł tj. działka Nr 10/116 w Jezierzycach, o pow. 0,4016 ha zabudowana budynkiem biurowym, budynkiem garażowym i wiatą magazynową,

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do wykonania wszelkich wymaganych prawem czynności dla powołania, zarejestrowania i uruchomienia działalności Spółki.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 13-03-2008 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2008 11:59